Fra ryddeaksjonen «Reine strender» på Rørstad i Sørfold i 2012, en årlig tradisjon i regi av avfallsselskapet Iris Salten IKS. Foto: Per John Olsen.

Disse får støtte til å rydde opp i marin forsøpling

Miljødirektoratet har fordelt 80 millioner til tiltak mot marin forsøpling.

I årets statsbudsjett ble det satt av 65 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling, pluss 15 millioner for utgifter i 2019 til prosjekter som går over flere år.

Miljødirektoratet har nå fordelt midlene.

– Det er veldig stor interesse for disse midlene og ikke minst rundt marin forsøpling. Det er vi veldig glade for. Engasjement og initiativ er viktige bidrag for å få bukt med et stadig større miljøproblem, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kvalitetssikring

Det er søkt om over 320 millioner kroner for prosjekter over hele landet. Av 162 søknader har 71 fått sine innvilget.

Ved årets tildeling har fylkesmennene hatt en ny koordineringsrolle hvor de har bidratt i vurdering av søknader fra sine fylker.

– Det har vært en verdifull hjelp og kvalitetssikring for oss, sier Ellen Hambro.

Flere tiltak

Tilskuddordningen mot marin forsøpling er et tiltak som både skal bidra til forebygging og opprydding av marin forsøpling.

Miljødirektoratet har foreslått en rekke andre tiltak for å forebygge og redusere utslipp av marin forsøpling og mikroplast.

Les også: Slik reduserer vi marin forsøpling
Les også: Slik får vi ned mikroplastutslippene

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Lise Langård
seksjon for avfall og grunnforurensning
epost: tilskuddmf@miljodir.no

Tema