Miljødirektoratet har stanset ulovlig eksport av nok et skip

For andre gang i år stanser Miljødirektoratet et skip på vei til utlandet for ulovlig behandling. Miljødirektoratet mener Pan Trader må anses som avfall. Den tidligere ferja kan ikke sendes til Russland for gjenvinning. 

ULOVLIG EKSPORT

Avfall er en ettertraktet handelsvare, men feil behandling kan gjøre store skader på mennesker og miljø. For å hindre at avfall kommer på avveie er det utviklet et omfattende internasjonalt regelverk basert på Baselkonvensjonen om farlig avfall, blant annet for å unngå at avfall dumpes i utviklingsland.

Det er ulovlig å eksportere farlig avfall ut av Norge uten tillatelse fra myndighetene i både eksport- og importlandet, og det er krav om at avfallet skal behandles på en miljømessig god måte. Utrangerte skip og farlig avfall er omfattet av avtaleverket, og det er blant annet ulovlig å sende farlig avfall ut av OECD-området.

Pan Trader ble bygget i Norge i 1958 og het opprinnelig M/S Skagen. I 2007 ble skipet sendt til Drammen Yard for renovering og oppgradering, men betalingen uteble og Drammen Yard overtok skipet året etter.

Flere fakta om Pan Trader her

I august inngikk Drammen Yard en salgskontrakt med en kjøper som ville taue skipet til et avfallsanlegg i Kaliningrad i Russland for materialgjenvinning. Det mener Miljødirektoratet at de ikke har lov til.

Dette er andre gang i år Miljødirektoratet stanser et skip på vei til ulovlig behandling i utlandet.

Les også: Miljødirektoratet pålegger Harrier å bli i Norge

Pan Trader er ikke seilingsdyktig, og basert på opplysninger fra Drammen Yard mener Miljødirektoratet at skipet må anses som avfall. Etter avtalen, slik det fremstod under tilsynet, skulle skipet taues bort med alt av inventar, elektronikk, isolasjon og så videre, om bord. Skipet inneholder dermed mer enn rent metall, og anses som farlig avfall ved eksport.

Eksport av farlig avfall skal skje innenfor OECD-området og Russland er ikke en del av OECD.

– Det er derfor ulovlig å eksportere Pan Trader til Kaliningrad, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Om skipet skal eksporteres til et OECD-land, må det hentes inn samtykke fra Miljødirektoratet, myndighetene i mottakslandet og i eventuelle transittland.

30. august var Miljødirektoratet på tilsyn og fant to brudd:

• Virksomhetens forsøk på eksport av skipet Pan Trader er ikke i henhold til regelverket
• Drammen Yard har ikke kjennskap til regelverket for eksport av avfall

Les hele tilsynsrapporten her

– Drammen Yard var ikke kjent med grensekryssforordningen. Virksomheten har vært åpne og samarbeidsvillige og Miljødirektoratet har stor tro på at de har til hensikt å ordne opp. Samtidig plikter alle aktører som importerer eller eksporterer avfall, å gjøre seg kjent med regelverkene, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Einar Knutsen
industritilsynseksjonen
telefon: 922 93 345

senioringeniør Ingrid Håøy Nygård
industritilsynseksjonen
telefon: 951 80 591

Tema