Feil om snøscooterløyper

Statens naturoppsyn har ikke grunnlag for å konkludere om erfaringer med ordningen med kommunale snøscooterløyper.

NTB publiserte tirsdag 3. oktober en nyhetsmelding om erfaringene med kommunale snøscooterløyper. Her kommer det fram at Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratets feltapparat, melder om positive tilbakemeldinger og svært lite ulovlig kjøring. Kilden er Snøscooterklubbenes Fellesråd og Snøscooterimportørenes Forening, som har publisert en pressemelding om temaet.

SNO har ikke gjennomført en helhetlig evaluering av kjøring i de nye snøskuterløypene. SNO har på forespørsel sendt Snøscooterklubbenes Fellesråd og Snøscooterimportørenes Forening en tilbakemelding på at ordningen ser ut til å ha fungert godt i Åsnes kommune i Hedmark, men har ikke tegnet opp et slikt bilde av ordningen generelt.

Snøscooterklubbenes Fellesråd og Snøscooterimportørenes Forening skriver i sin pressemelding at SNO ikke har anmeldt noen regelbrudd i Tydal og Rendalen. Dette stemmer. I disse kommunene har imidlertid løypene vært åpne i svært begrenset tid og gir ikke SNO noe grunnlag til å konkludere om hvordan ordningen har fungert på disse stedene.

NTB har etter kontakt med Miljødirektoratet endret sin melding.

Tjenester og verktøy

Tema