En ny pelletsmaskinfabrikk fra 2017 i republikken Komi. Foto: Det internasjonale Barentssekretariatet (IBS).

Tre miljøutfordringer ble tre suksesshistorier i Barentsregionen

Norge overlater lederskapet i Barentsrådets miljøarbeidsgruppe videre til Sverige i visshet om at miljøproblemene er løst hos tre "hot spots" i Russland, som tidligere hadde store miljøutfordringer.

En hot spot er et område eller en virksomhet med store miljømessige utfordringer. I Barentsregionen er det en rekke slike på russisk side.

Norge har hatt formannskapet i Barentsrådets miljøarbeidsgruppe de siste to årene og ledet arbeidet med å finne løsninger for å redusere utslipp og forurensning fra hot spot-bedriftene.

Treindustrien i den russiske republikken Komi hadde over flere tiår deponert store mengder treavfall, som gir utlekking av forurensninger og danner klimagassen metan når treavfall forråtner og blir brutt ned.

De siste årene har Komis miljømyndigheter stimulert treindustrien aktivt for å utnytte treavfallet til noe positivt. Nå produseres det pellets og briketter som varmer opp private og offentlige hus, og erstatter kull og tungolje.

BARENTSRÅDET

Barentsrådet der utenriksministrene i Russland, Finland, Sverige og Norge sitter, har undergrupper på ulike fagfelt. Norge har de siste to årene ledet Miljøarbeidsgruppen som igjen har arbeidsgrupper på vann, naturvern og forurensning.

Miljødirektoratet har ledet samarbeidet om forurensning, der arbeidet med de såkalte Barents Hot Spots inngår. Barentsrådets Miljøarbeidsgruppe får ny leder når klima- og miljøminister Vidar Helgesen gir stafettpinnen videre til svenskene på møte i Vadsø 29. og 30. november.

– Dermed kunne treindustrien i Komi tas ut av hot spot-listen i år. Klimagassutslippene er redusert betydelig. Samtidig med at forurensningen er redusert, er det er også skapt over 200 nye arbeidsplasser, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

I byen Vorkuta i Komi har sementfabrikken Vorkuta Cement Plant stått for over 25 prosent av støvutslippene. I 2013 installerte eierne et filter som reduserte utslippene med 98 prosent.

To papirfabrikker som tidligere hadde store utslipp til luft og vann, renser nå både sitt eget og byens avløpsvann. Den ene, som ligger i byen Novodvinsk i Arkhangelsk, har også redusert luftutslippene sine betraktelig. Den andre, som ligger i Komis hovedstad Syktyvkar, har også redusert sine luftutslipp, mens vannutslippene er i ferd med å friskmeldes helt.

I alle disse eksemplene har virksomhetene gjort jobben selv i samråd med Barentsrådets miljøarbeidsgruppe, mens Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), som har lang erfaring med finansiering av miljøtiltak i Russland, har støttet samarbeidet økonomisk.

– Samarbeid er en viktig nøkkel og vi er svært fornøyd med å se at jobben vi har ledet har ført til konkrete resultater. Dette har redusert utslippene og skapt positive ringvirkninger for befolkningen og miljøet rundt disse hot spot-ene. Vi er trygge på at dette vil fortsette også i de kommende årene med svensk formannskap i hot spot-gruppen, sier Ellen Hambro.

Dette gjør hot spot-gruppen

  • Samarbeider om å sette opp kriterier for å komme ut av Hot Spot listen.
  • Hjelper Hot Spot-eiere med plan for tiltak.
  • Støtter opp om kompetansebygging for myndigheter og Hot Spot-eiere.
  • Vurderer dokumentasjon på at kriterier er oppfylt.
  • Jevnlige møter, de fleste per Skype/telefon.
  • 8-10 deltakere i gruppen, herav to representanter fra norske miljømyndigheter, og representant fra NEFCO og Barentssekretariatet.

Relaterte lenker

Kontakt

Hanne Aronsen, seniorrådgiver, internasjonal seksjon, Miljødirektoratet, e-post: hanne.aronsen@miljodir.no

Tema