Foto: iStock

Økt energiforbruk i EU-land bremser farten mot 2020-mål

EU og de fleste medlemslandene på vei til å møte 2020-målene for fornybar energi og energieffektivitet, viser ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Men nylige økninger i energiforbruk gjør at framgangen går saktere enn tidligere år.

Foreløpige tall fra Det europeiske miljøbyrået viser at energiforbruket i EU økte i 2016 for andre år på rad, med omtrent 1,2 prosent sammenlignet med 2015.

EEA og Miljødirektoratet

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet til Det europeiske miljøbyrået (European Environment Agency) med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge.

Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

Relaterte lenker

Tema