Flere norske byer har for dårlig luftkvalitet, spesielt på tørre og kalde dager. Foto: Bård Bredesen/Miljødirektoratet.

Luftkvaliteten i Europa tilgjengelig med et tastetrykk

European Air Quality Index gir informasjon om luftkvalitet i alle byer og regioner i Europa. Sammen med indeksen publiseres nye landfaktaark med oppdatert informasjon om luftkvaliteten i medlemslandene til Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Indeksen består av et interaktivt kart som viser den lokale luftkvaliteten på målestasjonnivå basert på fem viktige forurensende stoffer: svevestøv (PM2,5 og PM10), bakkenært ozon (O3), nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2).

Les mer: Med europeisk luftkvalitetsindeks er opplysninger om luftkvaliteten tilgjengelig med et tastetrykk (EEA)

EEA og Miljødirektoratet

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet til Det europeiske miljøbyrået (European Environment Agency) med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge. Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

Relaterte lenker

Tema