Gjennom geografiske informasjonstjenester og sammensatte kartvisninger støtter Arealverktøy arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak.

Kart og data om norske havområder tilgjengelig for alle

Kartløsningen Arealverktøy gir helhetlig oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i norske havområder. Verktøyet er nå oppdatert.

Arealverktøy - fagmyndigheter

 • Fiskeridirektoratet
 • Havforskningsinstituttet
 • Kartverket
 • Kystverket
 • Miljødirektoratet
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Norsk polarinstitutt
 • Oljedirektoratet
 • Statens strålevern

– Arealverktøy viser alle miljøverdier og næringsaktiviteter i havområdene. På sikt vil det også vise politiske beslutninger og tiltak. Åpenheten om alle data og prosesser gir interesserte gode muligheter til å følge med på og gi innspill til forvaltingen av våre havområder, sier Hanne-Grete Nilsen i Miljødirektoratet, som leder Faglig forum for norske havområder.

Sammenstiller informasjon

Arealverktøy sammenstiller informasjon om naturressurser, miljøtilstand, næringsaktiviteter, planer og reguleringer fra en rekke ansvarlige fagmyndigheter. I tillegg kan brukeren legge til andre aktuelle karttjenester. Det er mulig å lagre, skrive ut og dele egenkomponerte kartsammenstillinger,

– Rent og produktivt hav er grunnlaget for ny og økt næringsaktivitet i havet. Dette digitale kartet er viktig for både myndighetene og næringslivet, og vil hjelpe oss i arbeidet med forvaltningsplanene for havområdene. Arealverktøyet gir oversikt over miljøverdier og aktivitet når vi planlegger bruken av havet, slik som til fiske og oljeutvinning. Da kan vi samtidig ta godt vare på havmiljøet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Nå foreligger det en oppdatert versjon med mer data og flere kartlag. Den nye versjonen gjør det også mulig å vise årstidsvariasjoner for miljøverdier, fiskeriaktivitet, og skipstrafikk.

Helhetlig forvaltning

Kartløsningen Arealverktøy er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, som leder styringsgruppen, BarentsWatch, som er prosjektleder, og Kartverket.

Oppdragsgiver er Klima- og miljødepartementet, på vegne av den interdepartementale styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder.

Relaterte lenker

Kontakt

Hanne-Grete Nilsen
prosjekt havforvaltning
telefon: 986 37 511

Tema