Utslippene av klimagasser gikk ned i 2016

Klimagassutslippene i Norge gikk ned med 500 000 tonn i 2016. Det viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå. Nedgangen skyldes blant annet lavere forbruk av naturgass til kraftproduksjon på olje- og gassfeltene, og økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel i transport.

Relaterte lenker

Tema