Nye fiskeregler for Tanavassdraget

Kongen i statsråd har fastsatt nye forskrifter om fiske i Tanavassdraget. Reguleringsbestemmelsene fra 2016 for sjølaksefiske i Finnmark videreføres i 2017.

Ny avtale mellom Norge og Finland som regulerer fisket i Tanaelva ble undertegnet i september 2016. I mars i år samtykket Riksdagen i Finland og Stortinget til den nye avtalen. De nasjonale forskriftene som ble vedtatt i statsråd i dag må til for å implementere fiskeavtalen i norsk rett.

Under den gamle fiskeavtalen har de fleste av laksebestandene i Tanavassdraget utviklet seg i negativ retning. Den nye avtalen legger rammen for en moderne, fleksibel og kunnskapsbasert fiskeforvaltning i Tanavassdraget. Med nye fiskereguleringene tas det sikte på å bygge opp laksebestandene i løpet av en til to laksegenerasjoner, omtrent 15 år.

Reguleringsbestemmelsene for sjølaksefiske i Finnmark fra 2016 videreføres i 2017.

Les mer om de nye reguleringsbestemmelsene for Tanavassdraget og bakgrunnen for forskriftene på Klima- og miljødepartementet sine nettsider.

Les også om de nye bestemmelsene på hjemmesidene til Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Bestemmelsene vil bli gjort tilgjengelige på Villaksportalen på Miljødirektoratet.no.

Kontakt

seniorrådgiver Sturla Brørs, fiskeseksjonen
telefon: 481 73 531

seniorrådgiver Stig Johansson, fiskeseksjonen
telefon: 902 89 503

Tema