Deka-BDE sprer seg over lange avstander. Miljøgiften er blant annet funnet i Arktis. Foto: Kit M. Kovacs/Norsk Polarinstitutt.

Norge vant fram med miljøgiftforbud

Det svært giftige stoffet dekaBDE skal forbys globalt fra neste år, etter et initiativ fra Norge.

Les pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

Les også: Stor norsk miljøgiftseier

Tema