Jegere må teste for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger jegere i Nordfjellaregionen og Selburegionen å test felte elg, hjort, villrein og rådyr for skrantesjuke. 

Miljødirektoratet ber kommune/villreinnemnd om å sende vedtaket til valdansvarlig representant sammen med fellingstillatelsen for å gjøre pålegget kjent. Valdansvarlig representant må videreformidle vedtaket til de som jakter.

Brev fra Miljødirektoratet til kommuner/villreinnemnder i kartleggingsområdene

Muligheten til å pålegge innsamling etter forskrift om forvaltning av hjortevilt § 32 er sjeldent benyttet, ettersom det er et godt samarbeid med jegere i forbindelse med innlevering fra jakt. I den særskilte sykdomssituasjonen vi er i, er imidlertid kartlegging av skrantesjuke så viktig at Miljødirektoratet pålegger jegere å teste felte hjortevilt i de nasjonale kartleggingsområdene.

 

Tema