Fra ryddeaksjonen «Reine strender» på Rørstad i Sørfold i 2012, en årlig tradisjon i regi av avfallsselskapet Iris Salten IKS. Foto: Per John Olsen.

Disse får ryddestøtte i 2017

Hvilket fotball-lag er landets beste strandryddere? Det skal Norway Cup finne ut av – en av aktørene som får støtte til tiltak mot marin forsøpling i år. 

I høstens statsbudsjett ble det satt av 35 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling, en økning på 20 millioner fra året før.

Miljødirektoratet har nå fordelt pengene. 20 millioner går til strandrydding, seks til båtvaskanlegg og ni millioner til forebyggende og holdningsskapende tiltak.

Se listen over prosjekter som får støtte

– Vi fikk inn over 200 søknader. Det er soleklar rekord og nesten tre ganger så mange som i 2016. Vi tror at gåsenebbhvalen som ble funnet med 30 plastposer i magen, har blitt en vekker for mange og vist hva marin plastforsøpling i ytterste konsekvens kan føre til, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har nylig foreslått en rekke tiltak for å forebygge og redusere utslipp av marin forsøpling og mikroplast.

Les også: Slik reduserer vi marin forsøpling
Les også: Slik får vi ned mikroplastutslippene

– Interessen og engasjement rundt marin forsøpling er veldig stort for tiden og mange ønsker å hjelpe. Disse midlene bidrar både til forebyggende arbeid og renere strender, sier Hambro.

Fotballdugnad

Blant årets mottakere er Bækkelaget Sportsklubb, arrangørene bak Norway Cup, verdens største fotballturnering for barn og unge. Før lagene skal møtes på Ekebergsletta i begynnelsen av august, blir de oppfordret til å rydde en strand i sitt distrikt. Laget som samler inn mest avfall, blir premiert. Norway cup skal arrangere konkurransen i samarbeid med kompetansebedriften SALT.

– Her er det mulig å samle tusenvis av barn, unge og voksne til strandrydding rundt omkring i hele Norge. Da sprer vi også kunnskap og skaper engasjement om marin forsøpling. Vi gleder oss stort til å se hvilket lag som klarer å samle inn mest, sier Ellen Hambro.

Prosjekter som samler mange

Et annet prosjekt som får støtte er Hold Midt-Norge rent: Et interkommunalt samarbeidsprosjekt på 72 kommuner i Midt-Norge. Målsettingen er å få ryddet til sammen 246 tonn herreløst avfall fra strender og elver gjennom å involvere flest mulig innbyggere.

«Jobben Oslo» får også støtte - et arbeidstreningstilbud for tidligere eller aktive rusmiddelavhengige, drevet av Frelsesarmeens rusomsorg. Tidligere og/eller aktive rusavhengige skal sammen med arbeidsleder rydde skjær, øyer, strandlinje og holmer i Oslofjorden.

Børsteanlegg som gjør bunnstoff overflødig

I år har vi også gleden av å støtte to pilotanlegg i Asker som skal gjøre bunnstoff på fritidsbåter overflødig. Bunnstoff kan føre til utslipp av mikroplast og giftige kjemikalier når båtene skrapes og slipes.

– Med disse pilotanleggene trenger man ikke å ta båten opp av vannet, det er bare å kjøre gjennom anlegget som i en bilvask. Når det er så enkelt, skal det være unødvendig å bruke miljøskadelig bunnstoff. Slike anlegg finnes det en del av i Sverige, men er noe helt nytt i Norge, sier Hambro.

Flere muligheter

– Når vi får inn så mange søknader er det også gode prosjekter som ikke får støtte. Det finnes likevel penger å hente andre steder, forteller miljødirektør Hambro.

Gjennom miljøteknologiordningen deler Innovasjon Norge ut en halv milliard kroner til utvikling og demonstrasjon av teknologier og løsninger som har positiv effekt på miljøet.

– Innovasjon Norge og Miljødirektoratet ønsker sammen å stimulere norske bedrifter til å finne gode løsninger for å redusere plastforurensing. Derfor settes en andel av denne ordningen av til utvikling av slike løsninger, forteller miljødirektør Hambro.

Les mer om ordningen her

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Thomas Hartnik
avfall og grunnforurensning
telefon: 926 94 021

medierådgiver Stian Fjelldal
kommunikasjonsenheten
telefon: 915 43 760

Tema