PFOS ble tidligere brukt i brannskum for slukking av oljebranner og til brannøvelser ved lufthavnene. Foto: iStock.

Avinor må fjerne brannskumgift på Evenes

Miljødirektoratet varsler at Avinor vil bli pålagt å rydde opp i grunnen på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes som er forurenset av PFOS, en miljøgift som stammer fra brannskum. 

Miljøgiften PFOS brytes ikke ned i miljøet. Den lagres og hoper seg opp i mennesker, dyr og i næringskjeden og er giftig for vannlevende organismer. Stoffet har mange betenkelige effekter i mennesker og kan være kreftfremkallende og gi fosterskader.

Les mer på Miljøstatus

I 2007 fikk vi et forbud i Norge. PFOS ble tidligere brukt i brannskum og har forurenset grunnen flere steder i landet, særlig rundt flyplasser som er pålagt jevnlige brannøvelser.

Høy prioritet

Avinor har gjennomført miljøundersøkelser rundt brannøvingsfeltene ved 43 flyplasser. Resultatene viser at grunnen er forurenset med PFOS på de fleste flyplassene.

Les også: Krever oppryddingsplan for Evenes

– Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er blant de mest forurensede, i tillegg ligger det områder med høy økologisk verdi rundt flyplassen som påvirkes av PFOS-forurensingen. Å starte oppryddingen og stanse videre utlekking til grunn og tilgrensende innsjøer har høy prioritet i Miljødirektoratet. Derfor varsler vi nå Avinor om at de får et pålegg om å gjennomføre oppryddingstiltak, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Rensing

Det mest prekære tiltaket er rensing av avrenningen fra det nyeste av de to brannøvingsfeltene, det som ligger på vestsiden av rullebanen ved Lavangsvatnet. Avinor anslår at det vil kunne redusere den årlige utlekkingen av PFOS til vassdragene med opptil 70 prosent.

Fristen for oppstart vil bli satt til 1. juli 2018. Avinor varsles også at de skal utarbeide og gjennomføre et overvåkningsprogram for tiltaket. I tillegg skal de spore opp flere kilder og utrede ytterligere opprydningstiltak. Frist for dette vurderes satt til 1. juli 2021.

KONTAKT

seniorrådgiver Vanja Alling
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 452 80 933

seksjonsleder Thomas Hartnik
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 926 94 021

Tema