Det må bli lettere resirkulere og reparere, skriver Det europeiske miljøbyrået i en ny rapport. Foto: Miljødirektoratet.

Smartere produkter og tjenester viktig for sirkulær økonomi

Å få produkter som mobiltelefoner og andre forbruksvarer til å vare lengre og være enklere å reparere, er viktig for å få til et mer ressurseffektivt samfunn. En ny rapport publisert av Det europeiske miljøbyrået (EEA) i dag poengterer at det ikke er nok med smartere produktdesign alene, men at det er nødvendig å utvikle tilknyttede servicetjenester og infrastruktur for resirkulering.

Rapporten " Circular by design — products in the circular economy" ble lansert under World Circular Economy Forum i Helsinki, Finland, i dag. Rapporten tar for seg hva som driver produktdesign, og hvordan produksjons- og konsumtrender kan forsterke eller bremse en mer ressurseffektiv, sirkulær økonomi.

Les mer: Pressemelding og rapport fra Det europeiske miljøbyrået 

EEA og Miljødirektoratet

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet til Det europeiske miljøbyrået (European Environment Agency) med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge. Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

Tema