Funn av ulovlig genmodifiserte soyabønner

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifiserte soyabønner fra Thailand hos en importør i Oslo. Varepartiet trekkes tilbake fra markedet.

Les mer om funnet på Matportalen.

Tørkede soyabønner er potensielt levende og spiredyktige. Levende genmodifiserte organismer (GMO) omfattes av genteknologiloven. Mattilsynet fører tilsyn med bruk av genmodifiserte organismer regulert under genteknologiloven på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og samarbeider med Miljødirektoratet ved påvisning av levende GMO.

Miljødirektoratet vurderer, på bakgrunn av miljørisikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, at de genmodifiserte soyalinjene har liten miljørisiko i Norge.

Kontakt

seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide, artsseksjonen
telefon: 404 54 374

Tema