Miljødirektoratet foreslår en pant på 2 kroner for flasker og bokser under en halv liter, og 3 kroner for drikkevareemballasje over en halv liter. Foto: iStock.

Foreslår å øke pantesatsene

Miljødirektoratet foreslår å øke panten på bokser og flasker. Det skal sikre økt innsamling av drikkevareemballasje og redusert forsøpling.

I Norge samler ti ulike retursystemer inn det meste av drikkevareemballasjen. En stor andel av boksene og flaskene har pant. I 2016 ble det samlet inn rundt 1,1 milliarder bokser og flasker med pant i Norge.

Les mer om avfall og gjenvinning på Miljøstatus

Returandelen er høy, men det er fortsatt drikkevareemballasje på avveie som vi finner igjen som forsøpling. Det er mulig å samle inn flere flasker/bokser med pant.

Vil ha høyere innsamling

– Vi foreslår derfor å øke pantesatsene for flasker og bokser. Disse har ikke vært justert siden begynnelsen av 90-tallet, og den reelle verdien er om lag halvert. Vi tror dette vil bidra til økt innsamling, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet foreslo å øke pantesatsene i 2014 i forbindelse med en større gjennomgang av regelverket for drikkevareemballasje. Nå har Klima- og miljødepartementet bedt Miljødirektoratet om å sende forslaget om økt pant på høring.

Les mer om forslaget til økt pant og send inn høringsuttalelser her.

Miljødirektoratet foreslår en pant på 2 kroner for flasker og bokser under en halv liter, og 3 kroner for drikkevareemballasje over en halv liter.

Bedre merking

Det foreslås også at emballasjen skal merkes tydelig med pantesats, som skal gjøre det lettere for forbrukerne å skille mellom flasker og bokser med og uten pant.

– Dette vil bidra til økt innsamling og dermed positive miljøeffekter gjennom redusert forsøpling og økt ombruk, understreker miljødirektør Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Pål Spillum
avfall og gjenvinning
telefon: 908 38 384

seniorrådgiver Christoffer Back Vestli 
avfall og gjenvinning
telefon: 928 22 405

Tema