Vi må gjenvinne mer emballasje fra drikkevarer for å nå EU-målene. Foto: iStock

Må gjenvinne mer emballasje fra drikkevarer

En stor del av emballasjen fra drikkevarer som samles inn i Norge materialgjenvinnes. Vi må likevel gjenvinne mer emballasje når EU vedtar mer ambisiøse mål.

I Norge samler ni ulike retursystem inn bokser, flasker og drikkekartonger.

Emballasjen fra drikkevarer blir enten brukt om igjen, materialgjenvunnet eller utnyttet til energi. Over 90 prosent av plastflaskene med pant ble materialgjenvunnet i 2016, men mer enn 70 prosent av plastflaskene som ikke har pant og 30 prosent av drikkekartongene, ble sendt til forbrenning hvor energien ble utnyttet.

Forpliktes av EU-mål

EU har foreslått høyere mål for materialgjenvinning av alt emballasjeavfall. Det er ventet at målene vedtas i løpet av 2017. Målene vil være forpliktende for Norge.

– Selv om retursystemene for emballasje fra drikkevarer fungerer godt i Norge, må vi i fremtiden materialgjenvinne mer for å nå EU-målene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Flere får avgiftsfritak

Miljødirektoratet fastsetter hvert år forventet returandel for retursystemene, basert på hva de har oppnådd tidligere og hva de forventer å samle inn neste år. Vedtaket avgjør hvor mye retursystemene får redusert miljøavgiften for neste periode. Fullt avgiftsfritak gis til retursystemer som man forventer får samlet inn mer enn 95 prosent av emballasjen.

For perioden 2017-2018 får flere systemer fullt fritak fra miljøavgiften, mens andre oppnår høyere returandel enn året før.

Foreslår økt pant

– Jevnt over samler vi inn mye emballasje, og retursystemene fungerer stort sett bra i Norge. Vi kan likevel bli enda flinkere. Miljødirektoratet har derfor blant annet foreslått å øke pantesatsene, for at mer skal bli samlet inn og for å redusere forsøpling, sier Hambro.

Miljødirektoratet har sendt forslag til økte pantesatser på høring. Les mer om forslaget om økte pantesatser her.

Fastsatte returandeler for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018, som også ligger til grunn for fastsettelse av miljøavgift på drikkevareemballasje:

Retursystem

Fastsatt returandel

Endring

Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD)

95 %

Uendret

Norsk Returkartong AS – skoler og barnehager

95 %

Uendret

Norsk Returkartong AS – drikkekartong

93 %

Satt ned 1 prosentpoeng

Infinitum AS – metall

95 %

Uendret

Infinitum AS – plast

95 %

Uendret

Plastretur AS

88 %

Satt opp 1 prosentpoeng

Syklus Glass AS

93 %

Uendret

Norsk Metallgjenvinning AS

76 %

Satt opp 4 prosentpoeng

Askim frukt- og bærpresseri AS

89 %

Satt opp 1 prosentpoeng

Ringnes Supply Company AS

95 %

Uendret

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Christoffer Back Vestli 
avfall og gjenvinning
telefon: 928 22 405

Tema