Strandrydding i Raet nasjonalpark i Tvedestrand. Foto: Bård Øyvind Bredesen/Naturarkivet.

Gir penger til enda flere tiltak mot søppel i havet

Rydding av strender og sjøbunn i alle landsdeler er prioritert når Miljødirektoratet nå har fordelt 25 millioner kroner ekstra til tiltak mot marin forsøpling. 

De 25 millionene ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett til en tilskuddsordning for tiltak mot forsøpling av havet. Pengene kommer i tillegg til 35 millioner kroner som ble fordelt i mai i år.

– Plast og annet avfall er en stor utfordring for miljøet i havet. De ekstra midlene som ble satt av i revidert nasjonalbudsjett gjør at flere prosjekter som fikk avslag tidligere i år likevel kan settes i gang, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Se listen over prosjekter som får støtte

Vil begrense mikroplast

Miljødirektoratet har prioritert å gi mer støtte til rydding av avfall på strender. Plast hoper seg opp i strandsonen langs kysten, hvor plasten blir utsatt for sol, bølger og vind som deler den opp til mikroplast. Mikroplast kan blant annet spre miljø- og helseskadelige stoffer og være til skade for fisk, fugl og dyr.

– Ved å rydde strendene våre kan vi fjerne store mengder plast på en effektiv måte, samtidig som vi begrenser at det blir dannet mikroplast, sier Ellen Hambro.

Rydder under vann

Også flere ryddeprosjekter på sjøbunnen får støtte.

Det aller meste av plasten som har havnet i havet, synker og blir liggende på sjøbunnen. Men fordi havbunnen er så stor, er mesteparten av plasten spredd over store områder, og er både utilgjengelig og ut av synet for de fleste. Prosjektene som får støtte skal bidra til å rydde under vann.

For eksempel får Nordic Ocean Watch støtte til å bruke undervannsdroner for å kartlegge hvor det er mye marin forsøpling, og hente det opp ved hjelp av dykkere.

Mer enn 200 søknader

I søknadsrunden tidligere i år kom det inn over 200 søknader. Det er mer enn tre ganger så mange som i 2016.

- Vi er glade for at vi i år kan fordele i alt 60 millioner kroner til prosjekter som vil bidra til et renere hav, avslutter Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

Hannah Hildonen 
seniorrådgiver,
seksjon for avfall og grunnforurensning,
tlf. 901 87 432

Hilde Valved
seniorrådgiver,
seksjon for avfall og grunnforurensning,
tlf. 911 70 364

Tema