Vaksinering av fisk. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

DNA-vaksinert fisk defineres ikke som GMO

Fisk som vaksineres med DNA-vaksinen Clynav blir ikke klassifisert som genmodifisert organisme (GMO) i Norge. 

Genmodifiserte organismer er levende mikroorganismer, planter eller dyr hvor den genetiske sammensetningen er endret ved å bruke gen- eller celleteknologi. Om et DNA-vaksinert dyr skal defineres som GMO etter genteknologiloven har ikke tidligere vært klart.

DNA-vaksinering innebærer å sprøyte inn DNA som dyret "bruker" til å lage proteiner, for å utvikle antistoffer mot en spesifikk sykdom. Det igjen gjør organismen motstandsdyktig mot sykdommen. 

Vaksinen skilles ut igjen

DNA-vaksinen er ikke ment å bli en permanent del av dyrets DNA. Dyret bruker det til å lage proteiner i en tidsbegrenset periode, så blir DNA-et brutt ned eller skilt ut fra kroppen. Spørsmålet har vært om kravet fra definisjonen "den genetiske sammensetning er endret" i genteknologiloven er oppfylt, og dyret dermed skal defineres som GMO. 

Vurdert av EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har vurdert eventuell risiko ved egenskapene til Clynav, blant annet basert på regelverket for GMO i EU. Konklusjonen er blant annet at fisk vaksinert med Clynav ikke skal defineres som GMO. Konklusjonen gjelder ikke for alle DNA-vaksiner, men hver vaksine vil måtte vurderes individuelt fra sak til sak. 

– På grunn av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen er vi langt på vei bundet av EUs avgjørelse. Basert på EUs matsikkerhetsorgan (EFSA) sin miljørisikovurdering av Clynav, deler Miljødirektoratet dessuten EU-kommisjonens vurdering av at fisk som har fått denne vaksinen ikke skal defineres som GMO, sier seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide i Miljødirektoratet. 

Første i Europa

Clynav er en den første DNA-vaksinen til dyr i Europa. Den er godkjent til bruk mot pankreassykdom hos laks etter å ha fått markedsføringstillatelse i EU. Dette medfører at norske myndigheter, ved Legemiddelverket, også må utstede markedsføringstillatelse.

 I følge Legemiddelverket finnes den aktuelle virusvarianten foreløpig bare i Norge. I praksis er derfor vaksinen bare aktuell for det norske markedet. Legemiddelverket anbefaler imidlertid ikke at vaksinen tas i alminnelig bruk inntil det foreligger mer klinisk dokumentasjon på sikkerhet og effekt. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide
artsseksjonen
telefon: 404 54 374

Tema