Avfall fra husholdninger – ny statistikk

Avfall fra husholdningene i 2016 utgjorde 2.2 millioner tonn. Det tilsvarer 433 kg pr innbygger.

Dette er en liten nedgang på seks kg fra året før.  Siden 2010 har avfallet fra husholdningene økt med ni kg.  Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Andelen avfall som leveres til materialgjenvinning har gått ned fra 42 prosent 2010 til 38 prosent i 2016.

Materialgjenvinningen må økes betraktelig dersom Norge skal nå det forpliktende EU-målet om 50 prosent materialgjenvinning av kommunalt avfall innen 2020.   

Les mer på SSBs hjemmesider

Tema