Klokkereimer fra alligatorskinn er av de mest populære importvarene som omfattes av regelverket om handel med trua arter.

Stor økning av import av truede arter

Antallet importer av truede arter eller produkter fra disse til Norge er fordoblet på fem år. Det mest populære produktet er klokkereimer av alligatorskinn.

CITES

  • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, også kjent som Washingtonkonvensjonen, skal gjennomføres gjennom nasjonalt regelverk hos de land som har tiltrådt konvensjonen.
  • CITES skal sikre at internasjonal transport eller handel med truete dyre- og plantearter både er bæredyktig, sporbar og lovlig i hht. både konvensjonen og nasjonale bestemmelser.
  • Avtalen trådte i kraft fra 1975 og gjelder for alle land i verden.
  • Listen over regulerte arter teller i dag ca. 35.000 arter. Omtrent 1000 arter er forbudt å handle med. 

Miljødirektoratet kontrollerer importen av truede arter til Norge. Tillatelsene gis etter CITES, den internasjonale konvensjonen om handel med trua dyre- og plantearter, og følger forsendelsene inn til Norge.

I Norge gis eksport-, re-eksport- og importtillatelser etter det norske CITES-regelverket. Formålet med regelverket og konvensjonen er å unngå en overbeskatning av verdens truede arter. For å unngå dette reguleres handelen ved bruk av lister over de artene som trenger beskyttelse. Hvis en art er på en av CITES-listene kan det utløse handelsforbud eller krav om tillatelse ved import eller eksport, avhengig av hvor truet en art er.

Årsrapporten fra 2015 viser at importen har økt kraftig de siste fem årene. Mens det i 2010 ble registrert 624 importer, var tallet 1056 i 2015.

– Det kan være flere årsaker til økningen, men vi opplever helt klart økende interesse for denne type produkter. Noe av økningen er nok knyttet til at tilgjengeligheten øker med internett og flere tilbydere, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

En stor andel av det som importeres til Norge er ment for videre omsetning innenlands.

Mange luksusprodukter

I 2015 ble det for eksempel importert 2712 produkter fra krypdyr til Norge, mot 917 i 2010. De aller fleste av disse var klokkereimer i alligatorskinn fra amerikaalligator fra ville bestander i USA.

– Noe av bakgrunnen for den generelle importøkningen er nok velstandsutviklingen. Naturlig nok er mange produkter fra sjeldne arter eksklusive, og mange av produktene som har fått tillatelse er svært kostbare luksusvarer, sier Hambro.

Skinnene i klokkereimene har gjerne vært innom Sveits eller Østerrike før de kommer til Norge som reimer. Andre varer av krypdyr er vesker, sko og belter, og trofeer. Utenom amerikaalligator, er reptilproduktene som regel av kaimanarter fra Mellom- og Sør-Amerika, krokodiller fra Afrika og pyton- og varanarter fra Asia/Oseania.

Alle disse lovlig importerte produktene kommer enten fra oppdrett, eller fra beskatning som ikke er en trussel mot arten. Det kan være at arten produserer et høstbart overskudd selv om den er truet, og det kan også være geografiske områder hvor arten er tallrik og ikke er truet.

– Dette er lovlig virksomhet som mange steder utgjør et viktig lokalt næringsgrunnlag. Kravet om CITES-tillatelse sikrer at handelen ikke truer artene. Denne handelen må ikke blandes med den ulovlige handelen med trua arter, som i dag er en av de største truslene mot naturmangfoldet globalt. Å legge til rette for den lovlige handelen vil gjøre ulovlig handel mindre interessant, sier Hambro.

Ifølge CITES-sekretariatet er reptilskinn, både fra ville dyr og oppdrett, globalt en av de mest omsatte handelsvarer som er regulert av CITES.

– Mange lokalsamfunn er avhengig av denne handelen, og dermed er det viktig å sikre at slik handel er bærekraftig, sporbar og skikkelig kontrollert, sier John Scanlon, generalsekretær i CITES.

Importerte 107 svartbjørn-trofeer

Et produkt som i mange tilfeller reguleres av CITES-konvensjonen og som får mye omtale er jakttrofeer. Det desidert vanligste produktet i denne kategorien er trofeer av svartbjørn fra Canada. Det ble importert 107 trofeer av denne arten i 2015, noe som er på linje med de foregående år.

I tillegg ble det importert en del trofeer fra afrikanske land. Det gjelder for eksempel hartmannsebra, afrikansk elefant og ørkengaupe.

Andre populære trofeer er brunbjørn som importeres fra Russland, og isbjørn og ulv fra Canada.

Populære koraller

En annen populær importartikkel som er CITES-regulert er koraller. Den største mengden går til akvarieformål. Koraller er truet som følge av overhøsting, forurensning og fysiske ødeleggelser på grunn av fiske.

– Det er i hovedsak Vietnam og Indonesia som eksporterer korallene som havner i Norge. Dette skaper arbeidsplasser i disse landene, og det er samtidig en interesse for å ta vare på naturen og en bærekraftig industri som dyrker koraller uten at det truer artene, sier Hambro.

Kontakt

seniorrådgiver Øystein Størkersen, Miljødirektoratet
telefon 930 63 971

Tema