En av tre tispevalper fra Slettåsreviret som ble merket 14. januar. Foto: Stein Arne Brendryen (Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet)

Status for forvaltningsmerkede ulver

Det er ennå ikke noen tegn til at de radiomerkede ulvene fra Osdal- og Slettåsrevirene opptrer som streifdyr utenfor revirene. Statens naturoppsyn følger nå opp en tispevalp i Slettåsreviret som går alene og har blitt observert på et gårdstun i Trysil.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) har Miljødirektoratet iverksatt forvaltningsmerking av ulv i Hedmark. KLD ønsker å merke ulvene for å få mer detaljert informasjon om områdebruk og vandringsmønster, særlig hos de unge ulvene. Informasjonen skal brukes til vurdering av skadepotensialet og nærgående atferd.

I første omgang er det iverksatt merking i Slettåsreviret, hvor lederhannen og fire ungdyr er merket, samt Osdalsreviret, hvor alle ni ulver som er dokumentert i reviret ved DNA-analyser, har blitt merket med GPS-sendere.

Les mer om status for merkingen her.

– Miljødirektoratet arbeider nå med å få på plass en løsning som vil gi publikum adgang til å følge ulvene fremover, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Når sensitiv kartfestet informasjon om arter offentliggjøres er praksis enten å angi plassering med en maskering, eller med en tidsforsinkelse.

Lengre ned på siden finner du kart som gir noen innblikk i dataene vi hittil har mottatt.

Slettåsflokken i Sverige

Så langt går de merkede ungdyrene i de to revirene i all hovedsak sammen med de merkede lederdyrene. Tidligere sporinger har vist at det ikke er uvanlig at enkeltindivider tar noen egne vandringsturer og slutter seg til flokken igjen. Slik oppførsel vises også i GPS-data senderne hittil har levert.

Det er ennå ikke noen tegn til at ulver fra disse revirene opptrer som streifdyr utenfor revirene. I Slettåsreviret har samtlige merkede ulver, inkludert lederhannen, også vært innom i Sverige.

Slettåstispe følges tett

En av tispevalpene født i 2016 ser ut til å ha separert seg fra Slettåsflokken den siste uka, men er fortsatt innenfor flokkens kjente leveområde. Resterende merkede ulver har beveget seg nordover, mens tispevalpen har gått sørover. I går 31. januar ble tispa observert på et gardstun i Søre Osen. Statens naturoppsyn (SNO) har personale på plass for videre oppfølging.

– Det er ikke uvanlig at unge ulver som har separert seg fra flokken er nysgjerrige og kan komme nær folk og bygninger. Vi følger situasjonen tett med feltpersonell på stedet, og SNO har gjennomført et skremmeforsøk i dag tidlig. Vi avventer nå for å se om ulven holder seg unna, sier Hambro. 

Miljødirektoratet har ansvar for å vurdere slike konkrete situasjoner og om nødvendig gi tillatelse til skadefelling i situasjoner hvor rovvilt viser unormalt nærgående atferd.

Oppfølgingen av denne tispevalpen følger vanlig prosedyre for slike tilfeller. Siden valpen er merket har vi også mulighet til å følge den tett.

Saken fortsetter under kartet.

Må ha mer data for å analysere ulvenes atferd

I tillegg til den løpende oppfølgingen av enkeltindivider som vist til her, har Miljødirektoratet fått i oppdrag å vurdere om ulvene i ulvesonen generelt har en unormal eller uønsket atferd. Dette arbeidet pågår, men det vil ta noe tid før det finnes tilstrekkelig med data for å analysere atferden og sammenlikne med ulver ellers i Skandinavia.

All informasjon om ulvenes vandringer gjøres tilgjengelig for Rovdata som driver nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Rovdata kommer med en ny foreløpig statusrapport om bestandssituasjonen på ulv 15. februar 2017.

Kontakt

pressevakt Dag Stian Husby
telefon: 401 03 800

Tema