Bedøving av alfahannen i Slettåsreviret før den ble merket fredag 13. januar. Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

Planlegger merking av flere ulverevir

All ulv i Osdalsreviret og de fleste ulvene i Slettåsreviret i Hedmark er nå forvaltningsmerket. Når forholdene ligger til rette vil Statens naturoppsyn merke resten av Slettåsreviret, og når flere radiosendere kommer på plass vil vi i tillegg forsøke å merke ulver i Letjenna- og Julussareviret.

Miljødirektoratet fikk 4. januar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å forvaltningsmerke ulverevir i og nær ulvesonen. Det er Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, som utfører merkingen. Les mer om oppdraget her.

Merkingen startet torsdag 12. januar. I løpet av mandag 16. var hele Osdalsreviret på ni ulver og fem av ulvene i Slettåsreviret merket.

– Merking av hele flokker er utfordrende, og progresjonen har vært over all forventning. Dette er komplekse operasjoner hvor alt skal stemme både med værforhold og i arbeidet med å spore opp, bedøve og til slutt merke ulven. I tillegg må alle deler av arbeidet foregå i svært kontrollerte former, vi forsøker å forstyrre ulven minst mulig, sier Lars Bendik Austmo, seksjonsleder i Statens naturoppsyn.

Værforholdene var optimale i hele perioden med fersk sporsnø og god sikt.

Saken fortsetter under bildet.

Avhengig av bedre sporingsforhold

Sporingsarbeidet fra bakken foregår til fots, på ski, på snøscooter og i bil. Endelig lokalisering og bedøving skjer fra helikopter, ettersom dette er mest effektivt og vil spare ulven for forstyrrelser. Det ble brukt to helikopter i arbeidet.

– I Slettåsreviret har vi nå den fordelen at vi kan følge posisjon til de merkede dyrene i flokken fra signalene fra halsbåndene. Likevel er operasjonen vesentlig enklere med gode sporingsforhold, så vi kan ikke sette i gang merking av resten av ulvene før vær og snøforhold ligger til rette, sier Austmo.

Sporingen har avslørt at det sannsynligvis er ni ulver i Slettåsreviret. På forhånd var det anslått åtte-ni ulver. I Osdalen var det anslått ni ulver.

Vil merke Letjenna- og Julussareviret

I oppdraget fra KLD bes Miljødirektoratet om å merke flere revir i ulvesonen, hvis mulig. Ettersom det meste arbeidet allerede er gjort med Osdalsflokken og Slettåsflokken, har Statens naturoppsyn begynt å planlegge merking av Letjenna- og Julussareviret.

– Vi er snart tom for sendere, og det er noen dagers ventetid på nye sendere. Det vil dermed sannsynligvis gå en uke eller to før vi kommer ordentlig i gang med dette arbeidet. Og igjen er vi avhengige av riktige værforhold, sier Austmo.

Relaterte lenker

knut

seksjonsleder Lars Bendik Austmo, Statens naturoppsyn
telefon: 920 58 678

seksjonsleder Knut Morten Vangen, viltseksjonen
telefon: 905 92 214

Tema