Ny oppdatert artsliste for handel med truede dyre- og plantearter under CITES

2. januar 2017 trådte den nye oppdaterte artslisten vedtatt under det 17. partsmøtet for CITES (Washington-konvensjonen) i kraft i Norge.

Artslisten omfatter en fullstendig oversikt over plante- og dyrearter som er underlagt restriksjoner etter Washington-konvensjonen og derfor ikke kan transporteres fritt til eller ut av Norge. Konvensjonen er gjennomført i norsk rett gjennom CITES-forskriften av 2002.

Listen er blant annet ment som hjelp til politi og tollmyndigheter, veterinærmyndigheter og andre som enten har behov for informasjon, eller som skal utføre kontroll av innførsler og utførsler av arter og produkter av arter som er omfattet av konvensjonen.

En rekke av de nye endringene i listene får betydning for Norge, særlig listing av flere tropiske treslag med mørkt treslag og den populære jaco-papegøyen.
De fleste av de nylistede treslagene blir nå omfattet av liste II. Det vil si at det nå kreves eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i utførselsstaten ved innførsel til Norge.

Jaco ble listet opp fra liste II til liste I. Det er dermed forbudt å handle med ville eksemplarer av arten. Eventuell handel med oppdrettede eksemplarer vil kreve norsk importtillatelse utstedt av Miljødirektoratet, i tillegg til en eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i eksportstaten.

Mer informasjon om lovverket samt annen informasjon om ulike kategorier av CITES-arter finnes under fanen med samme navn i venstre meny.

Relaterte lenker

Tema