Et viltkamera fanget inn denne mårhunden på et reveåte i Ramfjord. Foto: Espen Karlstrøm

Kamera fanget mårhund i Tromsø

En mårhund er fotografert av et viltkamera i Tromsø. Mårhunden er en fremmed art som kan gjøre stor skade i norsk fauna, og Statens naturoppsyn ber om tips for å finne dyret.

Mårhund

Egen slekt av hundefamilien som opprinnelig kommer fra østlige deler av Asia.

Har etablert seg i store deler av Finland og har også vandret over til Norge og Sverige.

Kan forveksles med grevling, vaskebjørn og korsrev, som er en mørk variant av rødreven.

På størrelse med en rev, men har kortere føtter og hale, og et lite hode med korte, runde ører.

Kan spise nesten alt den kommer over, fra små pattedyr, kadavre, fugler og fugleegg, fisk, amfibier, meitemark, insekter og ulike typer plantemateriale.

Bildene av mårhunden stammer fra et viltkamera som var plassert på et reveåte i Ramfjord i Tromsø kommune. De ble tatt i slutten av november i fjor, og ble oversendt Statens naturoppsyn (SNO) i januar.

– Det er ingen tvil om at det er en mårhund vi ser på bildene, og vi har også kontrollert stedet der de ble tatt. Mårhunden kan fortsatt befinne seg i området, og derfor ønsker vi tips som kan bidra til at vi får felt den, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i SNO.

Skader fugl og sprer smitte

Mårhunden er en fremmed art i Norge og svært uønsket. Den kan gjøre stor skade på fugl, amfibier og krypdyr og er en mulig bærer og spreder av parasitter og sykdommer.

Siden 1983 er det påvist mårhund 13 ganger spredt rundt i Norge, alle tilfeller nord for Trondheimsfjorden. I tillegg kommer 5 individer som ble ulovlig importert til Vest-Agder og seinere avlivet. Siste dokumenterte observasjon, før tilfellet i Tromsø, stammer fra Storfjord kommune i Troms julaften 2014.

Ble satt ut i Russland

Mer enn 9000 individer av mårhund ble satt ut i Russland i perioden 1929-1955, og den har senere spredt seg naturlig vestover. Hvert år felles et stort antall mårhunder i Finland, og i både Norge og Sverige legges det ned betydelig innsats for å avdekke forekomst av mårhund.

– Mårhunden er godt skikket til å overleve i vårt klima og spre seg raskt til nye områder. Det er viktig å gjøre risikoen for videre spredning av mårhund nordover og vestover inn i Norge så liten som mulig, sier Knutsen.

Mange observasjoner

Mårhunden er hovedsakelig aktiv om natten, noe som gjør at den ikke alltid er like lett å observere. Grevling er den arten som oftest forveksles med mårhund. I mange tilfeller er det ikke mulig verken å bekrefte eller avkrefte observasjonen, men SNO ønsker at observasjoner eller sportegn meldes inn.  Ta kontakt med nærmeste SNO-kontor dersom du ser noe du mistenker å være mårhund.

Relaterte lenker

Kontakt

Rådgiver Thomas Johansen
rovviltseksjonen Statens naturoppsyn
telefon 994 37 644

Tema