Søndag 15. januar ble seks ulver i Osdalsreviret merket. Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Iverksetter merking av ulver i Hedmark

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet iverksetter nå Miljødirektoratet forvaltningsmerking av ulver innenfor revir i Hedmark. Oppdatering 1. april: Merkingen er avsluttet og til sammen 15 ulver i Slettåsreviret og Osdalsreviret er merket.

Tabellen nederst i saken oppdateres etterhvert som ulvene merkes.

Miljødirektoratet fikk 10. januar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å iverksette radiomerking av ulv.

Formålet med merkingen er å dokumentere områdebruk med bakgrunn i ulvenes skadepotensial på husdyr og tamrein, samt som oppfølging i forbindelse med at lokalbefolkningen oppfatter at særlig ulvene i Slettåsreviret har en spesielt nærgående atferd mot mennesker.

Statens naturoppsyn utfører oppdraget

I første omgang vil ulver i revirene Slettås og Osdalen prioriteres for merking. Det er Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, som får oppdraget med å gjennomføre merkeforsøkene.

– Målet er at så mange ulver som mulig i disse flokkene skal merkes. Foreløpig informasjon fra overvåking av ulv rapportert fra Rovdata indikerer at det er antatt å være 8-9 ulver i Slettås og 9 ulver i Osdalen, sier Knut Morten Vangen, leder av viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Det vil også være aktuelt å radiomerke ulver i andre revir innenfor ulvesonen for å kartlegge vandringer til både lederpar og ungulver i disse revirene.

Sporing, bedøving og merking

Statens naturoppsyn (SNO) vil gjennomføre merkeforsøkene så fort sporsnø og værforhold gir mulighet til oppstart. SNO har tidligere utført oppdrag om merking av ulv og har i dette oppdraget med seg veterinærmedisinsk personell som har lang erfaring med merking av ulv.

Sporingen av ulvene vil skje fra bakken av feltpersonell til fots og på snøscooter. Ulvene vil lokaliseres og bedøves fra bakken eller fra helikopter. De blir skutt med bedøvelsespil og påmontert et GPS-halsbånd. Ulvene overvåkes under og en stund etter oppvåkningen.

Les mer om ulv på Miljøstatus

SNO og ansvarlig veterinær påser at merkingen av ulven foregår med så liten belastning på dyrene som mulig, og innenfor rammene av dyrevelferdsloven.

Løpende oversikt over merkede ulver

Dato Revir Kjønn Annet
13.01 Slettås Hann Alfahannen
13.01 Slettås Hann Stor valp
14.01 Slettås Hunn Valp
14.01 Slettås Hunn Valp 
14.01 Slettås Hunn Valp
15.01 Osdal Hann Alfahannen
15.01 Osdal Hann Ungdyr
15.01 Osdal Hunn Ungdyr
15.01 Osdal Hann Valp
15.01 Osdal Hunn Valp
15.01 Osdal Hunn Valp
16.01

Osdal

Hunn  Alfatispe
16.01

Osdal

Hann Valp
16.01

Osdal

Hunn Valp
24.02

Slettås

Hunn Alfahunnen

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Knut Morten Vangen
viltseksjonen
telefon: 905 92 214

seksjonleder Lars Bendik Austmo 
seksjon for rovvilt, Statens naturoppsyn
telefon: 920 58 678

Tema