Januar 2017

Kamera fanget mårhund i Tromsø

En mårhund er fotografert av et viltkamera i Tromsø. Mårhunden er en fremmed art som kan... 02.02.17

Status for forvaltningsmerkede ulver

Det er ennå ikke noen tegn til at de radiomerkede ulvene fra Osdal- og Slettåsrevirene... 01.02.17

Unngå støv og gasser fra skismøring

Helsefarlig støv og gasser kan frigjøres når man preparerer ski. Om preparering skjer... 01.02.17

Klimaendringene utgjør en stadig alvorligere risiko for Europa

Europas regioner står overfor stigende havnivåer og mer ekstremvær, som hyppigere og mer intense hetebølger og episoder med flom, tørke eller storm på grunn av klimaendringene,... 25.01.17

Tilskudd til kasserte fritidsbåter

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter. Miljødirektoratet... 24.01.17

Planlegger merking av flere ulverevir

All ulv i Osdalsreviret og de fleste ulvene i Slettåsreviret i Hedmark er nå... 24.01.17

Åpner for lisensfelling av tre ulver utenfor ulvesonen

Etter at lisenskvoten utenfor ulvesonen i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold ble fylt 11. januar, åpner Miljødirektoratet på bakgrunn av ny kunnskap for lisensfelling av... 17.01.17

Ny oppdatert artsliste for handel med truede dyre- og plantearter under CITES

2. januar 2017 trådte den nye oppdaterte artslisten vedtatt under det 17. partsmøtet for CITES (Washington-konvensjonen) i kraft i Norge. 16.01.17

Foreslår obligatorisk sortering av mat- og plastavfall

Miljødirektoratet foreslår å stille krav til kommuner og næringsaktører om å sortere og... 25.01.17

Økt nedbør fører til mer forurensning i elver

Klimaendringene som gir mer nedbør, fører til mer forurensning i enkelte elver. Det er... 26.01.17

Iverksetter merking av ulver i Hedmark

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet iverksetter nå Miljødirektoratet... 12.01.17

Stor økning av import av truede arter

Antallet importer av truede arter eller produkter fra disse til Norge er fordoblet på fe... 12.01.17

Nye stoffer på verstinglista

Flere miljøgifter fikk fra nyttår innpass i et av Norges dårligste selskap. Det er... 11.01.17

Endring av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

Fra 22. desember 2016 ble avfallsforskriften kapittel 11 endret slik at også eksplosivt avfall defineres som farlig avfall.  06.01.17

Historisk lave tapstall

Antallet søknader om og utbetalinger av erstatning for tap av sau til rovvilt fortsetter... 03.01.17

Lokal luftkvalitet kartlagt i utvalgte byer

Flere norske byer kan ha dårligere lokal luftkvalitet, enn det som fanges opp av dagens... 05.01.17

Slik får vi ned mikroplastutslippene

Miljødirektoratet har utredet en rekke mulige tiltak for å redusere utslipp og spredning... 02.01.17