Trolltunga er blitt et populært mål, ikke minst for turister fra utlandet. Foto: Olaf Bratland, Statens naturoppsyn

Gir tilskudd til nasjonale turstier

En del av de mest populære turstiene våre har utfordringer med slitasje, sikkerhet når været skifter og håndtering av søppel. Nå er det mulig å søke om midler til å dekke akutte behov for utbedringer. 

Prekestolen, Trolltunga og Kjerag er blitt attraksjoner som markedsfører norsk natur internasjonalt, og det er gledelig for reiselivet. Samtidig har en del av de mest besøke områdene opplevd stor slitasje på stiene og problemer med logistikk, sikkerhet og sanitære forhold.

Formålet med tilskuddsordningen er i første omgang å dekke akutte behov i områder som har opplevd ekstraordinær økning av internasjonale besøkende. Midlene skal gå til nødvendige tiltak som kan gjennomføres i 2017 og er tiltenkt et begrenset antall områder med dokumentert stort besøk.  

Søknadsfristen er 24. februar.

Relaterte lenker

Kontakt

Seniorrådgiver Bente Rønning
telefon: 906 72 841

Tema