Miljødirektoratets kontroll viste at disse sports- og fritidsproduktene hadde alt for mye miljøgifter. Produktene skal nå være trukket fra markedet. Foto: Miljødirektoratet.

Sports- og fritidsprodukter har for mye miljøgifter

Miljødirektoratet fant farlige stoffer i 40 prosent av sports- og fritidsprodukter under vår siste stikkprøvekontroll. Én av fem produkter er nå trukket fra markedet fordi miljøgift-nivåene var over tillatt grenseverdi.

Miljøgifter

  • Kortkjedete klorparafiner: Brukes som flammehemmere i plast, gummi og tekstiler, og som mykgjørere i plast, gummi og maling.
  • Brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr. Stoffene er svært giftige for livet i vann.
  • Ble forbudt i Norge i 2002. Er på vår prioritetsliste der målet er å stanse utslippene innen 2020.
  • Ftalater: DEHP omfatter mange forskjellige stoffer.
  • Ftalater i myk-PVC og andre plastprodukter kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet.
  • Kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret.
  • Er på vår prioritetsliste der målet er å stanse utslippene innen 2020.
  • Noen ftalater er forbudt i leketøy og kosmetikk.

– Vi kontrollerer jevnlig at produkter på det norske markedet ikke inneholder farlige miljøgifter. Det er bekymringsfullt at populære produkter for sport og fritid inneholder for mye miljøgifter, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

For mye miljøgifter

Vi sendte 44 sports- og fritidsprodukter – sportshansker, badesandaler, yogamatter, mobildeksler og lommebøker – til analyse. Det var miljøgifter i 40 prosent av disse produktene og i 20 prosent var miljøgiftene over tillatt grenseverdi. Disse produktene skal være trukket fra markedet.

Vi fant først og fremst stoffet ftalat-stoffet DEHP, som brukes til plastmykgjøring, og kortkjedete klorparafiner, som brukes som flammehemmere i plast, gummi og tekstiler, og som plastmykgjører.

Felles europeisk regelverk

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU for disse stoffene. I tillegg har vi noen nasjonale forbud.

– Miljødirektoratet jobber for å redusere utslipp av miljøgifter i produkter, både under bruk og når det ender som avfall. Vi har regelmessige stikkprøvekontroller for å sjekke om produktene samsvarer med miljøkravene, både gjennom analyse og skriftlig dokumentasjon, sier Mathieu Veulemans.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57 510

Tema