Nedsettelse av deklarasjonsgebyret for farlig avfall

Som følge av reduserte kostnader ved drift av deklarasjonssystemet for farlig avfall, settes deklarasjonsgebyret ned fra 20 kr per tonn til 15 kr per tonn farlig avfall, jf. avfallsforskriften § 12-2.

Endringen trådte i kraft 27. november 2017 og får virkning fra og med fakturaer som sendes ut fra Miljødirektoratet i desember 2017.

Tema