Nedgang i klimagassutslippene

Det ble i 2016 sluppet ut totalt 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Dette er drøyt 1 prosent mindre enn året før.


Internasjonal rapportering

Utslippstallene er grunnlaget for Norges innrapportering til FNs klimakonvensjon (UNFCCC) i april 2018, som Miljødirektoratet er ansvarlig for.

Vi gjennomfører en ytterligere kvalitetskontroll for å sikre at rapporteringen av norske utslipp (og opptak) av klimagasser er i overensstemmelse med kravene.

Relaterte lenker

Tema