Kinas klimakvotesystem lansert

Startskuddet har gått for det som vil bli verdens største marked for handel med utslippskvoter. Kinesiske myndigheter har lansert sitt system for klimakvoter.

Utviklingen av det nasjonale kvotesystemet vil skje gradvis. I første omgang innlemmes kraftsektoren, som står for utslipp av rundt tre milliarder tonn CO2 i Kina.

Til sammenlikning var Norges samlede utslipp av klimagasser litt over 53 millioner tonn i 2016.

Før systemet med kvotehandel er operativt, skal virksomhetens klimagassutslipp verifiseres. Det er en prosess som er ventet å ta cirka 12 måneder, ifølge Kinas planleggings- og utviklingsdepartement (NDRC), som offentligjorde nyheten i dag.

Miljødiretoratet rådgir

Miljødirektoratet har bistått kinesiske myndigheter siden 2012 for å få det kinesiske kvotesystemet opp og stå. Vi har blant annet bidratt til utvikling av et registrer for kjøp og salg av klimakvoter, systemer for hvordan man skal måle, beregne og rapportere klimagassutslipp fra bedriftene og regler for tildeling av gratiskvoter. 

Kinesernes langsiktig mål er at alle klimagassutslipp i landet skal reduseres mye gjennom en kombinasjon av klimakvoter, avgifter og andre virkemidler.

Relaterte lenker

Tema