Naturkartlegging i felt. Foto: Biofokus.

Ber om innspill til naturtypekartlegging

Fylkesmennene har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til aktuelle områder for naturtypekartlegging utenfor verneområdene i 2018. Miljødirektoratet inviterer til en kort innspillsrunde for å få ytterligere innspill til prosessen med å velge ut de endelige områdene.

Som et ledd i kunnskapsløftet for natur, vedtatt av Stortinget i 2015, skal innsatsen for kartlegging av natur økes. Kartfestet kunnskap om den verdifulle naturen vil bedre beslutningsgrunnlaget i arealsaker og gi bedre og mer effektive planprosesser.

Ber om innspill

Fylkesmennene foreslår hvert år områder for naturtypekartlegging slik at vi kan innrette innsatsen mot de viktigste områdene først. Forslag til kartlegging i 2018 er levert til Miljødirektoratet. Vi ønsker nå innspill fra allmenheten for å få med så mye kunnskap som mulig i vurdering av hvilke av disse områdene som bør lyses ut for kartlegging.

Områdene som er meldt inn fra fylkesmennene er samlet i en innsynsløsning. Miljødirektoratet har sendt ut brev til en del aktuelle miljøer, men ønsker innspill fra alle som har opplysninger som kan være avgjørende for om et område er aktuelt for kartlegging.

Blant annet ønsker vi å vite om det allerede finnes opparbeidet kunnskap om de aktuelle områdene som gjør kartlegging mindre nødvendig.

Les mer om områdene og innspillsprosessen i brevet som er sendt ut

Her er naturtypene som prioriteres i årets utvalg av områder

Kontakt

seniorrådgiver Janne Teigen Braseth
seksjon for miljøovervåking og kartlegging
telefon: 415 70 376

Tema