Hisdalen i Tingvoll og Sunndal kommuner er et av skogområdene som er vedtatt vernet. Foto: Sylvelin Tellnes

36 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 36 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 

Samlet nytt verneareal er ca. 74 km², hvorav ca. 59 km² er produktiv skog. 11 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater. Med dette vernevedtaket er om lag 3,1 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

Se kart over områdene 

Ett av områdene – Mølmannsdalen - ligger på grunnen til Statskog SF i Røros kommune. Alle de øvrige områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn.

Sju av de nye vernede områdene er vurdert å ha nasjonal verneverdi. Flere av skogområdene inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, ikke minst forekomster med edellauvskog og områder med stor variasjon av ulike barskogtyper.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Asbjørn Tingstad
natuarvseksjonen
telefon 95 72 42 37

Tema