Harrier, tidligere kalt Tide Carrier, ligger for øyeblikket i Gismarvik havn. Foto: Ole Stian Bockelie, Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet pålegger Harrier å bli i Norge

Miljødirektoratet pålegger Harrier (tidligere Tide Carrier) å bli liggende i Gismarvik havn til vi er sikret at skipet ikke går til ulovlig opphugging og større mengder med oljeholdig avfall er levert til forsvarlig behandling i Norge.

ULOVLIG EKSPORT

Avfall er en ettertraktet handelsvare, men feil behandling kan gjøre store skader på mennesker og miljø. For å hindre at avfall kommer på avveie er det utviklet et omfattende internasjonalt regelverk basert på Baselkonvensjonen om farlig avfall, blant annet for å unngå at avfall dumpes i utviklingsland.

Det er ulovlig å eksportere farlig avfall ut av Norge uten tillatelse fra myndighetene i både eksport- og importlandet, og det er krav om at avfallet skal behandles på en miljømessig god måte. Utrangerte skip og farlig avfall er omfattet av avtaleverket, og det er blant annet ulovlig å sende farlig avfall ut av OECD-området. 

Lasteskipet Tide Carrier, som siden har skiftet navn til Harrier, fikk motorstopp utenfor Jæren 22. februar. Kystverket iverksatte en statlig redningsaksjon, og skipet ble slept til Gismarvik havn hvor det har ligget siden 23. februar.

Tips

Miljødirektoratet har siden vært i tett dialog med Sjøfartsdirektoratet, som for øyeblikket holder skipet tilbake med hjemmel i skipssikkerhetsloven. Det er kommet inn tips blant fra blant andre Bellona og NGO Shipbreaking Platform om at Harrier lagrer farlig avfall og at skipet er på vei til Asia for ulovlig vraking.

Les mer om opphugging av skip på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider

Miljødirektoratet var på tilsyn den 30. mars med bistand fra Sjøfartsdirektoratet for å undersøke nærmere.

Til Pakistan

Flere involverte aktører har bekreftet at skipet er på vei til vraking. Under tilsynet ble det avdekket at Harrier har en enveis forsikringspolise kalt «brake up voyage», fra Høylandsbygd til Gadani, Pakistan – kjent for å ta imot skip til såkalt beaching.

Ifølge en rapport fra NGO Shipbreaking Platform gikk 668 av totalt 862 opphuggede skip i 2016 til beaching: Skipene kjøres opp på strendene i land som Pakistan, India og Bangladesh og plukkes fra hverandre manuelt med stor risiko for arbeidernes liv og helse og miljøskade.

– Vi mener det er overveiende sannsynlig at Harrier var på vei til ulovlig opphugging i Pakistan, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Avfall

Sjøfartsdirektoratet har også avdekket at det er større mengder med en uidentifisert avfallsvæske om bord. Skipet må ha samtykke fra miljømyndighetene for å kunne transportere dette avfallet ut av Norge.

Miljødirektoratet pålegger rederiet Nabeel Ship Management LTD. og skipets kaptein å sørge for at Harrier ikke forlater Gismarvik havn.

– Dette skipet både er avfall og har avfall om bord. Det får ikke seile før vi er sikret at det ikke går til ulovlig vraking og at avfallet går til forsvarlig behandling, sier Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad
tilsyns- og miljødataavdelingen
telefon: 994 40 335

seksjonsleder Einar Knutsen
industritilsynseksjonen
telefon: 922 93 345

Tema