Funn av ulovlig genmodifisert papaya

For første gang er det funnet genmodifisert fersk frukt i Norge. Under et tilsyn ble det funnet genmodifisert papaya i butikk i Tromsø. Ingen genmodifiserte frukter er godkjent i Norge eller i EU.

Mattilsynet gjennomfører tilsyn med bruk av genmodifiserte organismer regulert under genteknologiloven på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Analyser viser nå at papaya funnet under en rutinekontroll av en butikk i Tromsø i februar er genmodifisert.

Partiet med papaya var tatt inn som hel, fersk frukt fra Thailand av en importør i Oslo, og videre distribuert til detaljister rundt om i landet. Det er iverksatt tiltak for å stoppe videre import og omsetning av den ulovlige papayaen fra importøren.

– Det er alvorlig når vi finner genmodifisert mat i norske butikker som er ulovlig å importere og omsette, og som ikke risikovurdert. Ingen genmodifisert papaya er hittil godkjent for bruk eller risikovurdert i Norge eller i EU, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Saken fortsetter under bildet.

Liten spredningsfare

Genteknologiloven i Norge regulerer all framstilling og bruk av genmodifiserte organismer i Norge. Klima- og miljødepartementet er beslutningsmyndighet under loven, mens Miljødirektoratet er ansvarlig for den miljøfaglige vurderingen, koordinering av saksbehandling, og samlet vurdering og tilrådning til KLD.

– Når det gjelder miljørisiko i Norge vil importert papaya ha svært liten evne til å etablere flerårige populasjoner i Norge, og den har heller ikke ville slektninger å krysse seg med i norsk natur. Vi har ingen holdepunkter for at genmodifisert papaya vil utgjør noen risiko for norsk natur, sier Hambro.

Ulovlig å plante frøene

Miljødirektoratet har ikke informasjon som tilsier at de innsatte genene i den genmodifiserte papayaen endrer spredningsevnen til papayaen i norsk natur. Det kan være mulig å dyrke opp planter fra frøene til papayafrukt. Dette vil være et brudd på genteknologiloven. Det er i dag registrert fem kommersielle varianter av genmodifisert papaya internasjonalt.

Analysen som er gjort fastslår at papayaen er genmodifisert, men kan ikke fastslå hva slags modifisering det er snakk om, eller om den er en av de fem registrerte variantene.

Les mer om aksjonen og funnet på Mattilsynets nettsider.

Kontakt

seniorrådgiver Kine Rautio Øverland, artsseksjonen
telefon: 902 39 027

Tema