Nellikene SHD-27531-4 (t.v.) og Florigene®Moonlite™

Anbefaler ikke forbud mot to genmodifiserte nelliker

Miljødirektoratet anbefaler ikke å legge ned særnorsk forbud mot import av to genmodifiserte nelliker. SHD-27531-4 ble godkjent i EU i november, mens Florigene®Moonlite™ fikk fornyet godkjennelse i februar i år. Begge nellikene er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv for import, distribusjon og salg som snittblomster.

Norge kan forby bruk av genmodifiserte organismer (GMO) godkjent etter EUs utsettingsdirektiv (2001/18/EF), ved å nedlegge et særnorsk forbud etter genteknologiloven. Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert om det bør legges ned et særnorsk forbud mot den genmodifiserte nelliken SHD-27531-4.

SHD-27531-4 ble godkjent for import, distribusjon og salg som snittblomster i EU 22. november 2016. Nelliken skal ikke brukes som mat, fôr eller til dyrking.

Miljødirektoratet har vurdert søknaden etter genteknologilovens kriterier og anbefaler ikke å legge ned et særnorsk forbud mot SHD-27531-4. I tillegg opprettholder Miljødirektoratet sin tidligere anbefaling om å ikke forby nelliken Florigene®Moonlite™, som fikk fornyet EU-godkjennelse i februar i år.

– Vår samlede vurdering av de genmodifiserte nellikene er at det ikke er påvist helse- eller miljørisiko sammenlignet med konvensjonell nellik. Det er heller ikke grunnlag for forbud etter genteknologilovens kriterier om samfunnsnytte, bærekraft og etikk, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det er Klima- og miljødepartementet som gjør den endelige vurderingen.

Raskere saksbehandling

I 2014 klargjorde regjeringen statusen til genmodifiserte organismer som er godkjent under EUs utsettingsdirektiv. Denne klargjøringen innebærer at alle GMO-er som er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv vil være lovlige å omsette i Norge inntil det eventuelt legges ned et forbud. Dette har medført at Miljødirektoratet har hatt fokus på raskere nasjonal saksbehandling for direktivgodkjente søknader.

– Det har vært viktig for oss å få til en raskere saksbehandling. Nå har vi lyktes med å ferdigstille vår tilrådning tett opp mot vedtaket i EU, sier Hambro.

Fargegener fra petunia og stemorsblomst

Vår tilrådning om SHD-27531-4 er i tråd med Miljødirektoratets tidligere anbefalinger på genmodifiserte nelliker. Vi leverte tilrådninger for fire direktivgodkjente hagenelliker i 2016. Det ble da ikke avdekket forhold som skulle tilsi et særnorsk forbud etter genteknologiloven.

SHD-27531-4 har fått endret farge på kronbladene fra rød til fiolett. De samme genene, hentet fra petunia og stemorsblomster ble også brukt til å fremstille tre av nellikene vi vurderte i fjor. 

Grundige vurderinger

Genteknologiloven har fem kriterier: helserisiko, miljørisiko, bidrag til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etisk forsvarlighet.

Vår anbefaling om ikke legge ned et særnorsk forbud mot nellikene baseres på egne vurderinger, samt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) sine helse- og miljørisikovurderinger og uttalelser fra Bioteknologirådet.

Ifølge VKMs vurdering er det ikke avdekket forhold som skulle bety at SHD-27531-4 har større eller mindre helse- og miljørisiko enn konvensjonell hagenellik. Bioteknologirådet vurderte produktet spesielt opp mot genteknologilovens kriterier om bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Majoriteten av Bioteknologirådets medlemmer anbefalte ikke et særnorsk forbud mot nelliken.

Anbefaler ikke forbud mot Florigene®Moonlite™

Miljødirektoratet anbefalte KLD å ikke legge ned forbud mot den genmodifiserte hagenelliken Florigene®Moonlite™ i 2016. Denne nelliklinjen fikk ny godkjenning av nederlandske myndigheter 28. februar 2017 etter en fornyelsessøknad. Vår samlede vurdering, basert på ny informasjon fra søker samt vurderinger fra VKM og Bioteknologirådet, er at det ikke er avdekket forhold som endrer våre tidligere konklusjoner og tilrådning.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide, artsseksjonen
telefon: 404 54 374

Tema