Villreinkadavere blir liggende

Ingen av de 253 voksne villreinene som ble drept i et lynnedslag sist fredag har fått påvist CWD. Flokken blir dermed liggende i fjellet.

HVA ER CHRONIC WASTING DISEASE?

  • CWD hører inn under gruppa prionsykdommer som forekommer hos en rekke dyrearter, blant dem både tamme og ville hjortedyr.
  • I Europa er sykdommen kun funnet hos en rein fra Nordfjella og en elg fra Selbu.
  • Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet, og andre kjente prionsykdommer er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.
  • Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig.

323 villrein ble drept da en villreinflokk på Hardangervidda ble rammet av lynnedslag fredag 26. august.

Hjerneprøver fra alle de 253 voksne dyrene er nå undersøkt for CWD (skrantesjuke) ved Veterinærinstituttet. CWD ble ikke påvist hos noen av dem.

– En samlet vurdering tilsier at flokken blir liggende igjen i fjellet. Når dyr dør, er det helt naturlig å la naturen går sin gang og rydde opp selv. Denne flokken ligger slik til at det ikke er noe direkte avrenning til vann rundt, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Siden ingen av dyrene i flokken har fått påvist skrantesyke (CWD), er det det heller ikke nødvendig og hente ut enkeltindivid for å redusere smittespredning. Villreinflokken ligger i et område med lite ferdsel, relativt langt fra veg.

Tester for skrantesyke

Alle dyrene i flokken som var over ett år gamle, ble testet for skrantesyke. Villreinflokken blir en viktig del av den nasjonale kartleggingen av sykdommen i Norge, og spesielt for Hardangervidda som huser Norges største villreinbestand. Også mange villrein felt under jakt testes i disse dager for skrantesyke. Kun ett positivt tilfelle er påvist etter jaktstarten den 20. august. Les mer om dette sykdomsfunnet hos Mattilsynet.

I dag starter hjortejakta i Norge. I utvalgte kommuner vil hoder fra både hjort og elg felt under jakt samles inn som et ledd i den nasjonale kartleggingen av skrantesyke. Dette vil bidra til ytterligere kunnskap om forekomst av sykdommen i Norge. Les mer om innsamling av elg og hjort i forbindelse med skrantesyke hos Miljødirektoratet.

Svar på CWD-prøver fra årets jakt kan du finne på Hjorteviltregisteret sine helsesider. Prøveresultatet kommer vanligvis i løpet få dager, og dersom prøven er positiv for skrantesjuke, blir jegeren kontaktet av Mattilsynet. 

Kontakt

seniorrådgiver Kari Bjørneraas, viltseksjonen
telefon: 952 18 088

seniorrådgiver Erik Lund, viltseksjonen
telefon: 920 89 834