Tiltaksgrense ved kartlegging av innendørs støy i 2017

Ved neste kartlegging av innendørs støy er det dagens tiltaksgrense i forurensningsforskriften kapittel 5 som skal legges til grunn.

I forbindelse med den femårige støykartleggingen etter forurensningsforskriften kapittel 5, avsnitt II om innendørs støy (kartlegging ned til LpAeq24h 35 dB innendørs), har Miljødirektoratet fått spørsmål om hvilke grenser som skal legges til grunn for neste kartlegging.

Tiltaksgrensen endres ikke nå, og det er dagens tiltaksgrense i forurensningsforskriften kapittel 5, §5-4, på 42 dB LpAeq24h, beregnet med lukkede vinduer og ventiler, som vil være gjeldende også ved neste kartleggingsrunde etter §5-5 i 2017.

Tema