Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tok i et tak for å sjekke om det var løv i takrenna, under lanseringen av kampanjen Sjekkhuset.no, Foto: Miljødirektoratet

Sjekk om huset ditt tåler klimaendringene

Et våtere klima med mer nedbør hele året vil øke belastningen på husene våre og kan gi store fukt- og råteskader. Forebyggende tiltak og godt vedlikehold kan bevare holdbarheten til hus og hytter. Kampanjen Sjekkhuset.no som ble lansert i dag, gir råd og tips til hvordan folk kan forebygge skader.

Slik kan klimaendringene skade huset ditt

Regn: Gir størst påkjenning på huset. Regn og overflatevann trenger inn i tak, yttervegger, kjellere og mellom vinduer.  Tette overflater ute som ikke gir vannet muligheter til å trenge ned i bakken, eller feil helning på beplantning og overflatene, kan føre til av vannet renner inn i huset.

Vinternedbør:  Om vinteren har bakken dårligere dreneringsevne på grunn av frost. Med mer regn om vinteren vil vannet ta andre veier enn ned i bakken. I tillegg kan is og snø demme opp for vinterregn. Dette kan føre til at store mengder vann plutselig føres til utsatte steder som din egen bolig. I tillegg kan temperatursvingninger om vinteren øke faren for frostsprengning og fuktskader.

Snø: Våtere snø er tyngre enn tørr snø, og blir det for tungt, kan hustakene kollapse.

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet, (DiBK), står bak kampanjen Sjekkhuset.no. På denne nettsiden presenteres 34 råd og tips til hvordan du som huseier kan forebygge klimaskader på huset.

– Vi vet at folk ikke har så mye kunnskap om hvordan de best kan sikre seg mot skader som klimaendringene kan påføre boligen. Vi tror kampanjen vil være nyttig for veldig mange hus- og hytteeiere, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Rådene og informasjonen gjelder tiltak på alt fra yttertak og vegger, til dører, vinduer, kjellere og loft. Også hagen er viktig å klimatilpasse slik at nedbøren trenger ned i bakken eller renner vekk fra huset, og ikke inn i kjellere eller over til naboen.

– Det er mange enkle tiltak folk kan gjøre selv. Gjennom kampanjen ønsker vi å gi en starthjelp til å komme i gang, samtidig som vi får fram at klimaendringene vil påvirke oss alle i hverdagen, sier Hambro.

Saken fortsetter under bildet.

Klimasjekk fra to statsråder 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på lanseringen av kampanjen tirsdag. Statsrådene var med på en befaring i et hus i Oslo for å se hvordan folk kan ta en enkel klimasjekk av huset og hagen.

– Klimaendringene er her allerede, blant annet med mer og kraftigere regn. Denne utviklingen fortsetter selv om verden lykkes med å begrense oppvarmingen til godt under to grader. Alle har ansvar for å tilpasse seg klimaendringene. Som huseier må du passe på din egen eiendom, og kampanjen Sjekkhuset.no er en nyttig starthjelp for å komme i gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

SINTEF Byggforsk har på oppdrag for Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet laget rapporten "Kunnskapsgrunnlag- Klimatilpasning av hus, hytte og hage". De faglige rådene fra Sintef om hvordan folk bør sjekke huset og gjøre forebyggende tiltak, gjelder for eksisterende boliger.

–  Nye boliger og andre bygg som blir reist i dag, er klare til å møte klimautfordringene. Det har vi sørget for gjennom plan- og bygningsloven. For hus som allerede er bygget, må vi - som eiere - ta ansvar.  Vi må sette husene i stand til å tåle et villere og våtere klima, uten at byggene tar skade av det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på lanseringen av kampanjen tirsdag. Statsrådene var med på en befaring i et hus i Oslo for å se hvordan folk kan ta en enkel klimasjekk av huset og hagen.

– Klimaendringene er her allerede, blant annet med mer og kraftigere regn. Denne utviklingen fortsetter selv om verden lykkes med å begrense oppvarmingen til godt under to grader. Alle har ansvar for å tilpasse seg klimaendringene. Som huseier må du passe på din egen eiendom, og kampanjen Sjekkhuset.no er en nyttig starthjelp for å komme i gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

SINTEF Byggforsk har på oppdrag for Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet laget rapporten "Kunnskapsgrunnlag- Klimatilpasning av hus, hytte og hage". De faglige rådene fra Sintef om hvordan folk bør sjekke huset og gjøre forebyggende tiltak, gjelder for eksisterende boliger.

–  Nye boliger og andre bygg som blir reist i dag, er klare til å møte klimautfordringene. Det har vi sørget for gjennom plan- og bygningsloven. For hus som allerede er bygget, må vi - som eiere - ta ansvar.  Vi må sette husene i stand til å tåle et villere og våtere klima, uten at byggene tar skade av det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Mange hus med råterisiko

Framover blir det enda varmere, våtere og fuktigere. Styrtregnet blir kraftigere og skjer oftere. Flommønsteret endrer seg. Snøen som faller om vinteren, vil bli våtere og mer kommer som regn i lavlandet. Klimaendringene kommer til å gi mer nedbør i alle årstider, men det vil være store geografiske forskjeller. Enkelte steder vil det blir mindre nedbør, mens i mesteparten av landet blir det mer.  

Dette er hovedkonklusjonen i rapporten Klima i Norge 2100, som er utarbeidet av forskere ved Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Bjerknessenteret /Uni Research, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Kartverket på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Vannet er den største utfordringen for huseiere. Det kan ta nye veier og trenge inn i kjellere. Fuktigere klima øker faren for råteskader. I dag har omtrent 615 000 bygninger høy risiko for råteskader, et tall som øker til 2,4 millioner innen 2100. Allerede i dag utgjør råteskader omtrent 75 % av alle bygningsskader. Fukt kan også gi muggsoppskader som kan forårsake alvorlige helseproblemer.

Sjekk kampanjens nettside  og Facebooksiden: 

 Last ned pressebilder fra lanseringen på vår flickr-konto.

Kontakt

Miljødirektoratet:
kommunikasjonsrådgiver Elisabet Molander
telefon: 473 68 110

rådgiver Anna von Streng Velken
telefon: 900 78 927

Direktoratet for byggkvalitet:
kommunikasjonsrådgiver Anne Bente Skaarud
telefon: 402 00 197 

Senioringeniør Fredrik Horjen
telefon: 908 82 601

 

Tema