Presselansering av Sjekkhuset.no

Tåler huset ditt å stå ute?  Klimaendringene øker belastningene på boligene og kan redusere levetiden med mange år.  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserer informasjonskampanjen Sjekkhuset.no og inviterer til klimasjekk av hus og hage på Tåsen i Oslo.  Tømrer gir råd om hva du bør sjekke og fikse i huset, og anleggsgartner viser hvordan hagen kan klimatilpasses.

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet står bak kampanjen som retter seg mot hus- og hytteeiere i hele landet. 

Tid: 13. september 09.30- 10.30

Sted:  Haugesvei 29 , Tåsen i Oslo

https://www.google.no/maps/place/Hauges+vei+29,+0871+Oslo/@59.9473224,10.7512606,17z/data=!4m2!3m1!1s0x46416e05867efc19:0x14fca93000c16f4d?hl=no

Kollektivreise:

T-banestopp: Tåsen

Buss 34 fra Oslo sentrum; stopp: Østhellinga

 Program:

9.30 - 9.35: Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro presenterer kampanjen Sjekkhuset.no

9.35 - 09.40:  Seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Anders-Johan Almås presenterer rapporten "Kunnskapsgrunnlag- klimatilpasning av hus, hytte og hage".

9.40 – 9.45: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen: Klimaendringene skjer nå- viktig å forberede oss på et endret klima.

9.45 – 9.50: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner: Boliger og bygg er utsatt når klimaet blir våtere og villere. Klimatilpasning er viktig både for boligeiere og samfunnet.

9.50 – 9.51 Morten Lie, direktør for Direktoratet for byggkvalitet introduserer huseier Nina Brøyn, fagkonsulent i Byggmesterforbundet, Nils Jørgen Brodin og prosjektleder i Norske Anleggsgartnere og miljø- og landskapsentreprenører, Tor Jørgen Askim som skal ta statsrådene og pressen med på en runde i huset og hagen.

9.51- 10.20:  Klimasjekk av hus og hage  i Haugesvei 29

10.20-10.30  Separate intervju og foto

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsrådgiver i Miljødirektoratet, Ingun Larsen

Tel: 92 60 77 42, epost: ingun.larsen@miljodir.no

Kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet, Anne -Bente Skaarud

Tel:  402 00 197    epost: anne-bente.skaarud@dibk.no