Denne bukken viste ingen tegn til sykdom, men ble likevel funnet positiv for skrantesjuke. Foto: Jan Vidar Akselberg

Mange hjort og villrein testet

Jegere gjør en stor innsats i den nasjonale CWD-kartleggingen. Til sammen er over 300 villrein og 1000 hjort felt under jakt testet for skrantesjuke til nå. To villrein har fått påvist CWD under jakta.

Kartlegging av CWD

Høsten 2016 gjennomfører Mattilsynet og Miljødirektoratet en nasjonal kartlegging av chronic wasting disease (CWD)

Jegere i utvalgte kommuner og villreinområder skal levere hoder fra felte elg, hjort og villrein

I hele landet skal hjortevilt som dør utenom jakt testes for CWD

For å finne ut om et dyr har CWD, må en hjerneprøve analyseres

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom prionsykdom som kan ramme hjortedyr. I vår ble den for første gang påvist i Europa, på en villrein i Nordfjella og deretter på to elger i Selbu.

Villreinjegerne i Nordfjella har vist en imponerende innsats og opptrådt forbilledlig i forbindelse med kartlegging av skrantesjuke. Nå nærmer villreinjakta seg slutten, og så godt som alle hoder er blitt levert til prøvetaking. I tillegg er prøver tatt fra villrein i Forollhogna og på Hardangervidda.

Bar bukkehode i 16 timer

Til tross for at et reinsdyrhode veier en del kilo, er skallene blitt frakta ut fra fjellet. Normalt legges hodene igjen, men interessen og oppslutningen om denne viktige kartlegginga har vært svært god.

– Blant annet har vi hørt om en jeger som bar et stort bukkehode i 16 timer for å få det ned til prøvetaking. Jegerne gjør en særdeles viktig del av denne store dugnadsjobben, og de fortjener en stor honnør for vel utført arbeid så langt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Av de 300 prøvene som er tatt av villrein i forbindelse med jakt, er det kun to dyr som er funnet positive for skrantesjuke. Det første var en fin bukk som ikke hadde noen tegn til sykdom, og dette understreker viktigheten med å teste tilsynelatende friske dyr. Det andre tilfellet var ei simle som også ble felt i Nordfjella.

Dyret ble felt i omtrent samme område der sykdommen først ble avdekket. Les mer hos Mattilsynet.

Ingen skrantesjuke funnet på hjort

Hjortejakta startet 1. september, og jegere i mer enn 20 utvalgte kommuner har allerede bidratt til den nasjonale kartleggingen. – Også hjortejegerne skal ha skryt for innsatsen. Til nå har over 1000 hjortehoder blitt levert og testet for skrantesjuke, sier Hambro

Til nå har ingen hjort fått påvist skrantesjuke.

– Mannskapet som står for prøvetaking og analyser fortjener ros. Jobben utføres raskt og effektivt og med kvikk tilbakemelding. All skepsis og tvil om dette kunne gå bra er derfor så langt gjort til skamme, sier Hambro

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Kari Bjørneraas, viltseksjonen
telefon: 952 18 088

seniorrådgiver Erik Lund, viltseksjonen
telefon: 920 89 834

Tema