En av fire nordmenn under 30 år har en tatovering. Norge skal være med og lage et forslag til hvordan kjemikalier i tatoveringer skal reguleres i EU. Foto: Wkipedia/Creative Commons.

Hvor trygge er stoffene i tatoveringer?

Det skal vi finne ut av. Norge er blant landene som skal utrede om visse tatoveringskjemikalier skal forbys i EU. 

Dagens tatoveringsregelverk

Norge har i dag et nasjonalt regelverk for tatoverings-produkter som er hjemlet i kosmetikkloven og forvaltes av Mattilsynet.

Importører og produsenter skal sørge for at produktene deres følger det norske regelverket. De må også melde sin virksomhet til Mattilsynet:

Driver du en tatoverings-virksomhet eller importerer/produserer tatoveringsprodukter, er du også ansvarlig for å være oppdatert på regelverket.
Dersom du importerer eller produserer tatoveringsfarger, har du meldeplikt til Mattilsynet.
Importører bør kreve dokumentasjon fra produsent på at fargene ikke inneholder stoffer som er forbudt etter nasjonal lovgivning og på at fargene er trygge i bruk.
Tatovører må bruke produkter som er i henhold til regelverket.

Stadig flere tatoverer seg. En av fire nordmenn under 30 år har en tatovering. I EU har andelen tatoverte økt fra 5 prosent i 2003 til 12 prosent i år.

Mangler eget regelverk

Det betyr at over 60 millioner EU-borgere har pyntet kroppen med permanent blekk. Minst halvparten av dem har mer enn én tatovering, ifølge EU-kommisjonen, som nå vil vurdere å stramme inn regelverket.

– Det finnes i øyeblikket ingen felles EU-regulering for tatoveringer og hvilke kjemikalier som kan brukes i dem, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Helsefare

Tatoveringer og såkalt permanent sminke kan inneholde stoffer som er forbundet med negative helseeffekter, som for eksempel kreft og allergi.

– Vi mangler kunnskap om hvilken risiko disse kjemikaliene kan utgjøre for mennesker når de benyttes i tatoveringer, men vi vet at det brukes noen stoffer som i dag er forbudt i kosmetikk, kroppspleieprodukter og andre forbrukerprodukter, forteller Hambro.

Norge skal utarbeide et restriksjonsforslag under kjemikalieregelverket REACH sammen med det europeiske kjemikaliebyrået ECHA, Danmark, Tyskland og Italia.

Les mer om kjemikalieregelverket REACH på Miljøstatus

Forslaget planlegges ferdigstilt sommeren 2017. Deretter skal det behandles i ECHAs vitenskapelige komiteer før EU-kommisjonen ber medlemslandene stemme over det.

Trenger informasjon fra bransjen

ECHA har nettopp sendt ut et såkalt «Call for evidence» for å innhente informasjon fra bransjen om hvilke kjemikalier som brukes i tatoveringer og andre relevante opplysninger som er viktige for restriksjonsarbeidet.

ECHA etterspør ytterligere og mer detaljert informasjon enn den som allerede er blitt innhentet til EU-kommisjonens tre rapporter om sikkerheten rundt tatoveringer og permanent sminke.

Er du tatovør eller importerer du tatoveringskjemikalier kan du legge inn informasjon her. Har du spørsmål, se kontaktinfo på høyre side

– Dette er en mulighet for industri og bransjeorganisasjoner til å komme med innspill og bli hørt tidlig i prosessen. Tatovører i Norge bør benytte anledningen og melde inn hva slags kjemikalier de bruker. Det vil gjøre det enklere for oss å lage et forslag til regelverk som gagner både bransjen og forbrukerne, sier miljødirektør Hambro.

Les mer på ECHAs hjemmesider

Relaterte lenker

KONTAKT

Mattilsynet: Seniorrådgiver Rune Jemtland
telefon: 23 21 67 93

Miljødirektoratet: Seksjonsleder Heidi Morka
kjemikalieseksjonen
telefon: 95 96 13 49

Tema