Kongeboa (Boa Constrictor) er en av artene som foreslås tillatt å innføre. Foto: ChrisStubbs

Forslag om å tillate innførsel av krypdyr og amfibier

Miljødirektoratet sender i dag på høring et forslag om å tillate innførsel av en gruppe amfibier og krypdyr uten tillatelse. Innførsel av disse artene krever i dag tillatelse.

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag til endring i forskrift 29. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer, hjemlet i naturmangfoldloven. Forslaget innebærer at 19 krypdyrarter blir oppført i forskriftens vedlegg II (organismer som kan innføres uten tillatelse).

Dette betyr at krypdyrartene kan innføres til Norge for innelukket hold innendørs, uten tillatelse etter forskriften.

– Risikovurderinger vi har innhentet fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at risikoen for uheldige følger for norsk naturmangfold ved innførsel av reptilartene er liten. Det er dermed forsvarlig at disse artene kan innføres uten tillatelse etter naturmangfoldloven, sier Bjarte Rambjør Heide, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

I tillegg ber Miljødirektoratet om synspunkter på om tre arter av frosk (argentinsk hornfrosk, trefarget dvergfrosk og Whites trefrosk) også bør oppføres på forskriftens vedlegg II.

Ettersom artene tidligere har vært forbudt å innføre etter Mattilsynets regelverk, har det ikke før nå vært relevant å tillate innførsel uten tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.

Bakgrunnen for forslaget om å tillate innførsel av 22 arter etter forskrift om fremmede organismer uten tillatelse, er at Mattilsynet har foreslått å tillate innførsel, omsetning og hold av disse artene under dyrevelferdsloven.

Høringsfristen er 25. oktober 2016.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Anniken Gjertsen Skonhoft, artsseksjonen
telefon: 971 52 451

Tema