Fjellrev fanget av viltkamera på Blåfjella i Lierne kommune. Foto: NINA/Viltkamera

EU-midler sikrer samarbeid om fjellreven

Norge og Sverige har mottatt EU-midler for å fortsette samarbeidet om å bevare den kritiske truede fjellreven. Programmet Felles fjellrev skal legge til rette for at fjellreven kan spre seg i fjellområdene i Trøndelag, Nordland, Jämtland og Västerbotten.

Tiltak i Felles fjellrev II

  • Overvåking kjente fjellrevhi
  • Kartlegging av gamle fjellrevhi
  • Støttefôring av fjellrev i enkelte områder
  • Regulering av rødrev gjennom uttak i områder som er verdifulle for fjellrev
  • Kommunikasjonsplan mot allmennheten via web/sosiale medier, seminarer, muligheter for å oppleve fjellrev, informasjonsprodukter fra Felles Fjellrev I, pressemeldinger og pressereiser.

Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått prosjektmidler fra EUs regionale utviklingsfond Interreg Sverige-Norge til videreføring av prosjektet Felles Fjellrev.

Prosjektet, som startet opp i 2010, og som nå videreføres til 2019 har en total økonomisk ramme på om lag 35 millioner kroner. Prosjektet omfatter Sør- og Nord-Trøndelag og Nordland fylker, samt Jämtland og Västerbottens län.

– Vi har hatt gode resultater i vårt arbeid for å ta vare på fjellreven, men for å sikre fjellreven på sikt er vi avhengig av at den reetablerer seg i flere områder og at det er utveksling mellom områdene. Et samarbeid og en satsning over landegrensen er avgjørende for å få til dette, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Gode resultater

Interreg-sekretariatet peker på at prosjektet hittil har vist gode resultater og at det har vært godt synlig i mediene. Prosjektet er også vurdert som godt forankret mot aktuelle miljø med en lang rekke medfinansiører og samarbeidspartnere.

Fjellreven er en av Skandinavias mest trua dyrearter og det har lenge vært stor fare for at arten vil forsvinne. Den har sin hoved utbredelse i fjellområdene langs grensen mellom Norge og Sverige. Det er dermed en felles interesse og et felles ansvar i å øke mulighetene for at arten overlever i disse fjellområdene.

– Det er et mål på sikt at fjellrevene i disse områdene skal overleve uten bevaringstiltak, sier Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Jan Paul Bolstad, viltseksjonen
telefon: 950 60 608

Tema