Deler av dverggåsbestanden samlet på rasteplass i Finnmark i 2015. Foto: Ingar J. Øien/NOF

Dverggås skutt

En fugl fra den svært fåtallige og utryddingstruede dverggåsbestanden ble ved en feiltakelse skutt 23. august av en jeger. Miljødirektoratet oppfordrer alle jegere til forsiktighet ved jaktutøvelse.

Dverggåsa er kritisk utrydningstruet og svært fåtallig. Hele den europeiske bestanden hekker i Finnmark i sommermånedene, ved siste kartlegging i 2015 telte den 137 individer. Hekkebestanden er på 20-25 par. Med en så liten bestand er hvert enkelt individ dermed viktig for artens overlevelse i Europa.

Tirsdag 23. august ble en dverggås skutt i Vesterålen i Nordland ved en feiltakelse. Fuglen stammer fra ett ungekull der disse ble ringmerket på hekkeplass i 2013. Jegeren som skjøt fuglen rapporterte inn ringnummer slik at Miljødirektoratet som myndighet og Norsk Ornitologisk Forening som driver prosjekt dverggås i Norge fikk kunnskap om hendelsen.

– Miljødirektoratet oppfordrer alle jegere og gåsejegere til forsiktighet ved jakt, og viser til kravet om aktsomhet i Naturmangfoldloven. Særlig vesentlig er artskunnskapen og at man kan skille mellom de artene som er jaktbare mot arter som har likhetstrekk med disse, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Her kan du lese om statusen for dverggåsbestanden etter fjorårets hekkesesong. Resultater fra årets sesong blir klart senere i høst.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Jo Anders Auran, viltseksjonen
telefon: 988 02 988

Tema