Da bjørnen kom tilbake etter å ha blitt skremt på flukt to ganger, besluttet Miljødirektoratet å felle bjørnen. Foto: Miljødirektoratet

Bjørn felt i Pasvik

En ung hannbjørn som utviste liten skyhet overfor mennesker ble felt i Pasvik i går, etter at Miljødirektoratets feltpersonell (SNO) ved to anledninger har forsøkt å skremme den bort fra folk. 

Ved flere anledninger den siste uken har en liten hannbjørn oppholdt seg nær mennesker og utvist lite skyhet i Pasvik i Finnmark, på tross av skremmeforsøk. I går tirsdag 6. september ble bjørnen felt i regi av Miljødirektoratets feltpersonell, Statens naturoppsyn (SNO).

– Bjørner er naturlig sky for mennesker, og utgjør dermed normalt liten risiko for mennesker. Enkelte ganger oppstår det situasjoner hvor bjørner ikke viser denne skyheten. I slike tilfeller vurderer vi muligheten for å iverksette skremmeforsøk, og vi har anledning til vedta felling av bjørner som fortsatt viser en slik uønsket adferd, sier Susanne Hanssen i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Det var på kvelden onsdag 31. august Statens naturoppsyn først ble kontaktet fordi en bjørn oppholdt seg i nærheten av hus ved Vaggetem i Pasvik. Bjørnen oppholdt seg i dette området og opptrådte uten særlig skyhet overfor mennesker.

Skremt i to omganger

Miljødirektoratet ga sitt feltpersonell i SNO i oppdrag å gjennomføre et skremmeforsøk og iverksatte dette på fredag morgen. Lokale jegere bisto SNO. Skremmeforsøket ble iverksatt og bjørnen ble skremt med signalskudd samtidig som folk gikk mot bjørnen.

Bjørnen ble senere registrert litt lengre sør i Pasvik mandag kveld, og viste fortsatt liten skyhet ovenfor folk. SNO iverksatte et nytt, tilsvarende skremmeforsøk på tirsdag morgen.

I løpet av ettermiddagen i går dukket bjørnen igjen opp ved Vaggetem og hadde hentet seg mat fra en søppelkasse. Miljødirektoratet besluttet å felle bjørnen, og dette ble gjennomført i regi av SNO med bistand fra lokale jegere.

– Vår er faring er at skremming kan fungere godt i mange, men ikke alle tilfeller. De to skremmingsforsøkene var for så vidt vellykket i seg selv. Bjørnen la på sprang og sporing avdekket at den løp i minst én km, noe som viser at den ble skikkelig skremt, sier Lars Bendik Austmo, seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltpersonell.

Kan frykte andre bjørner

Ved slike tilfeller er det viktig at bjørnen blir tilstrekkelig skremt. Det bør gjennomføres ordentlig skremmeforsøk med knallskudd og trent personell, samt hundeekvipasjer som kan følge opp hvor godt bjørnen skremmes. Hensikten er å lære bjørnen at mennesker er farlig og bør unngås.

– Unge hannbjørner jages ofte av andre store hannbjørner, og kan i noen tilfeller oppleve det som tryggere å oppholde seg nærmere folk, sier Austmo

Fellingen belastes etter regelverket lisenfellingskvoten for bjørn, slik at det nå gjenstår 1 bjørn av kvoten for Troms og Finnmark.

Kontakt

seniorrådgiver Susanne Hanssen, viltseksjonen
telefon: 977 87 000

seksjonsleder Lars Bendik Austmo, Statens naturoppsyn
telefon: 920 58 678

Tema