September 2016

God tilstand i Oslos havneområder fire år etter opprydding

Sjøbunnen i indre Oslofjord tilfredsstiller fortsatt målene for oppryddingen. Noen stede... 10.10.16

Endringer i regulering av HBCD (heksabromsyklododekan)

HBCD er en persistent organisk miljøgift (POP). Stoffet ble listet i Stockholmkonvensjonen i mai 2013 og produksjon og bruk av stoffet skal fases ut globalt. Det er også innført... 30.09.16

EU-midler sikrer samarbeid om fjellreven

Norge og Sverige har mottatt EU-midler for å fortsette samarbeidet om å bevare den... 26.09.16

Mange hjort og villrein testet

Jegere gjør en stor innsats i den nasjonale CWD-kartleggingen. Til sammen er over 300... 20.09.16

47 ulver kan felles på lisensfelling i Norge i 2016/2017

De regionale rovviltnemndene har nå fattet vedtak om en samlet lisensfellingskvote på 47... 16.09.16

Ozonlaget stabilt – nå står slaget om de klimaskadelige erstatningsgassene

Nedbrytingen av ozonlaget har stoppet opp. Det viser at internasjonalt miljøsamarbeid om... 16.09.16

Forslag om å tillate innførsel av krypdyr og amfibier

Miljødirektoratet sender i dag på høring et forslag om å tillate innførsel av en gruppe... 13.09.16

Sjekk om huset ditt tåler klimaendringene

Et våtere klima med mer nedbør hele året vil øke belastningen på husene våre og kan gi... 12.09.16

Hvor trygge er stoffene i tatoveringer?

Det skal vi finne ut av. Norge er blant landene som skal utrede om visse tatoveringskjem... 12.09.16

113 jervar kan fellast på lisens

10. september startar perioden for lisensfelling av jerv. Den samla kvota sett av... 09.09.16

Presselansering av Sjekkhuset.no

Tåler huset ditt å stå ute?  Klimaendringene øker belastningene på boligene og kan redusere levetiden med mange år.  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og... 08.09.16

Bjørn felt i Pasvik

En ung hannbjørn som utviste liten skyhet overfor mennesker ble felt i Pasvik i går, ett... 07.09.16

Dverggås skutt

En fugl fra den svært fåtallige og utryddingstruede dverggåsbestanden ble ved en... 02.09.16

Villreinkadavere blir liggende

Ingen av de 253 voksne villreinene som ble drept i et lynnedslag sist fredag har fått... 01.09.16

Mindre utslepp av miljøfarleg brannskum

Olje- og gassindustrien på norsk sokkel reduserte utsleppa av miljøfarleg brannskum og... 02.09.16

Tiltaksgrense ved kartlegging av innendørs støy i 2017

Ved neste kartlegging av innendørs støy er det dagens tiltaksgrense i forurensningsforskriften kapittel 5 som skal legges til grunn. 01.09.16