Juli 2016

EU-høring om biocider som oppfyller eksklusjonskriteriene

ECHA ønsker innspill til vurderingen av om åtte muse- og rottemidler skal få fornyet godkjenning. 25.07.16

Handlingsplan mot stillehavsøsters

Stillehavsøstersen sprer seg langs store deler av kysten.  Den er en uønsket fremmed art... 08.07.16

Forslag om nye tiltak mot CWD

Vitenskapskomiteen for mattrygghet  har overfor Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslå... 07.07.16

Vulkanutslipp ga surere sjøer på Vestlandet

Etter lengre tid med stadig mindre forsuring av norske innsjøer, viser resultater fra... 06.07.16

Renor AS Brevik har fått endret tillatelse etter forurensningsloven

Renor AS Brevik søkte Miljødirektoratet om tillatelse til utslipp av per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) til vann, samt tillatelse til utslipp av polyaromatiske... 05.07.16

Stenger fisket i Signaldalselva

Pågående behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris gir behov for stamfisk fra Signaldalselva i Troms for senere reetablering av laks i vassdraget. Miljødirektoratet ha... 05.07.16

VKM har vurdert edderkoppdyr

Vitenskapskomiteen for mattygghet (VKM) har levert en rapport om risiko for naturmangfol... 01.07.16

Siste reis for gamle flasker

Stadig fleire ombrukflasker er på veg ut av butikkhyllene. Mange av dei vart samla inn f... 01.07.16

Skal vurdere tiltak mot CWD

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet la i dag fram en rapport om introduksjon av sykdommen chronic wasting disease (CWD) i Norge. Miljødirektoratet vil nå vurdere tiltakene... 29.06.16