Plattformen som skal brukes til produksjon på Goliat-feltet. Foto: ENI Norge AS

Strenge miljøkrav til oljeproduksjon på Goliat-feltet i Barentshavet

Miljødirektoratet gir ENI Norge tillatelse til oljeproduksjon på Goliat-feltet, 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Goliat er det første feltet som starter oljeproduksjon i Barentshavet. Produksjonen er delvis elektrifisert med strøm fra land, og produsert vann skal injiseres tilbake i reservoaret.

ENI Norge AS er operatør på Goliat-feltet. Selskapet har allerede gjennomført boring av lete- og produksjonsbrønner. I 2015 søkte selskapet Miljødirektoratet om utslippstillatelse etter forurensningsloven til produksjonsfasen, som er anslått å vare i 15 år.

Omfattende krav

Miljødirektoratet har behandlet søknaden, og gir ENI Norge tillatelse som stiller krav til blant annet oljevernberedskap, utslipp til luft og sjø, og injeksjon av produsert vann. ENI Norge har også fått samtykke fra Petroleumstilsynet til produksjonsfasen.

Oljevernberedskap

Kravene fra Miljødirektoratet innebærer at selskapet må oppdage eventuelle akutte utslipp senest innen tre timer, uansett tid på døgnet. Det skal være tre uavhengige barrierer for å begrense spredningen av eventuelle utslipp: En barriere nær plattformen og i åpent hav, en i fjord- og kystfarvann og en i strandsonen. Det er stilt vilkår om at både system for å ta opp olje fra overflaten, og båt med dispergeringsmidler, som kan løse opp oljen, skal være på plass senest to timer etter at utslipp er oppdaget.

– Oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen er den mest omfattende som er etablert i forbindelse med produksjon på norsk sokkel, sier Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Miljødirektoratets industri- og havavdeling.

Tilpasse aktivitet

Miljødirektoratet stiller også krav om at operatøren skal bruke fartøy, lektere og annet beredskapsmateriell som er klargjort for begrense isdannelse når det er kaldt. Operatøren må løpende vurdere å tilpasse aktiviteten dersom det er fare for nedising som kan svekke beredskapsplikten.

Føres tilbake i reservoaret

Produsert vann som kommer opp fra reservoaret, og som inneholder blant annet olje og kjemikalier, skal injiseres tilbake i reservoaret. Produsert vann som ikke injiseres, skal renses for olje før det slippes ut.

Delvis elektrifisert

Produksjonsplattformen på Goliat er delvis elektrifisert, ved at kraftbehovet dekkes både av strøm fra land via en 105 kilometer lang sjøkabel, og en gassturbin offshore. Resten av kraften produseres med en gassturbin. Delvis elektrifisering forventes å halvere utslipp av CO2 og nitrogenoksider sammenlignet med bare tradisjonell offshore kraftforsyning.

Relaterte lenker

KONTAKT:

Avdelingsdirektør Signe Nåmdal, industri- og havavdelingen, telefon 415 45 228.

Tema